Willi Müller
Patzke
Ostkopp
Bergrath
Karper
Holbeck
Schildhuizen
Rötgers
Gottschalk
Seifert
Frau Werner
Neubacher
Campman
Böhnke
Frauwer, kok & chauffeur.
Hardegen
Gerbig
Büchner
Einsatzkommando Gerbig, Almelo.
Café Frielink, Harbrinkshoek.
SD hoofdkwartier, Bornsestraat 96, Almelo.
Situatieschets van overval De Bruinhof, Beerzeveld.
De Bruinhof 1991.
Lescher, Witteveensweg, Geesteren.