Amsterdam, April 1945, week 1.
Zondag 1 April:

56, Henri Koot informeert Londen dat er op vliegveld Twente 26 vrachtwagens aangekomen zijn die geladen zijn met glazen bollen die voor 3/4 gevuld zijn met een blauw-groene op petroleum lijkende vloeistof men denkt dat het virusbommen zijn.

57
, Henk Veeneklaas vraagt Londen of zijn elke nacht droppingen kunnen doen op drie velden tergelijk, waarbij er steeds per dag van veld gewisseld wordt.

58
, Henk bedankt voor de medische voorraden die op veld Hudson gedropt zijn. Het geld en mawm zijn echter verloren gegaan. Het vliegtuig dropte zijn lading met de wind mee en hierdoor zijn 6 containers te pletter geslagen.

22, Londen laat weten om op 2 april een lading op veld Sally te willen droppen. Op veld Lancaster zullen 24 containers en 5 pakkettten gedropt worden zoals eerder aangegeven in bericht 17 van Londen. Henk moet wel de signaal letters en de slagzinnen goedkeuren van de velden Sally en Lancaster. Deze zijn eerder doorgegeven op 27 en 28 maart.


FROM DC VIA SIL STOP MY NR FIVE SIX (56) STOP ON AERODROME TWENTE TWENTY SIX VANS SAID TO HAVE ARRIVED MAR THIRTY WITH THOUSANDS ROUND GLASS BULBS DIAMETER THIRTY CM WITHOUT ANY OPENING FILLED THREE QUART BLUE GREEN PETROL LIKE LIQUID STOP ARE SUPPOSSED TO BE BACILLEN SPIRITSBOMBS STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL SOP MY NR FIVE SEVEN (57) STOP CAN YOU DROP EVERY NIGHT ON THREE GROUNDS IN NORTH HOLLAND SIMULTANEOUSLY STOP ALTERNATE SALLY WITH FRANKY MARTINI WITH MANDRILL AND LANCASTER WITH HUDSON STOP ALL THESE GROUNDS READY TO RECEIVE STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY NR FIVE EIGHT
(58) STOP RE HUDSON STOP MANY THANKS FOR MEDICAL SUPPLIES STOP MONEY AND MAWM MISSING STOP AIRCRAFT DROPPING DOWN THE WIND SIX CONTAINERS SMASHED STOP

TO DOCTOR X VIA ... STOP OUR NR TWO TWO (22) STOP WILL TRY SALLY AND LANCASTER AS FROM MONDAY NIGHT APRIL TWO STOP LOAD ON SALLY TWENTY FOUR CONTS AS INFORMED IN OUR ONE SEVEN (17) ALSO FOR PACKAGES AND MUNITION AND GRENADES STOP ON LANCASTER LOAD TWENTY FOUR CONTS AND THE FIVE SPECIAL PACKAGES AS INFORMED IN OUR ONE SEVEN (17)ORIGINALLY FOR GROUND SALLY STOP YOU MUST ANSWER OUR QUESTIONS AND CONFIRM YOU HAVE RECEIVED AND UNDERSTOOD NEW BBC MESSAGES AND SIGNAL LETTERS AS IN OUR NRS ONE EIGHT (18) AND ONE NINE (19) OF TWO SEVEN AND TWO EIGHT MARCH STOP SALLY SIGNAL LETTER C FOR CHARLY BBC MESSAGE DE SCHAATSEN ZIJN OPGEBORGEN STOP LANCASTER SIGNALLETTER U FOR UNCLE BBC MESSAGE DE MUIZEN PIEPEN IN DE KAST STOPMaandag 2 April:


55, Henri Koot geeft aan Londen het gevraagde contactadres en wachtwoord door, maar in welke plaats is niet duidelijk.

59
, Henk Veeneklaas verontschuldigd zich en bevestigd alle boodschappen tot 22 die hij ontvangen heeft. Hij heeft zijn codes, geadresseerd aan
SAUL, ontvangen.

31, Koot moet de draagkracht van bruggen opgeven ten behoeve van de geallieerde opmars.

32
, Prins Bernhard laat Koot weten dat de NBS de taak heeft gekregen om groteschalige verplaatsingen van burgers te voorkomen middels een verplaatsingverbod wat door het Militair Gezag zal worden afgekondigd. Men maakt zich ook zorgen dat ex-concentratiekamp gevangenen Nederland zullen overspoelen als zij naar het westen trekken.

33
, Koot moet in vervolg van bericht 32 zelf bepalen hoe breed hij het verplaatsingsverbod wil trekken.

34
, Vraagt nogmaals het contactadres en het wachtwoord op.

FROM DC VIA THURSO STOP MY NR FIVE FIVE (55) STOP YOUR FIFTEEN (15) STOP VOORN A PAINTER LIVING ABOVE TAXCOLLECTORS OIFILENKERK WITH PASSWORD HEMELRIJK STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR FIFTY NINE
(59) STOP TOUR TWO TWO (22) STOP EXTREMELY SORRY CONFIRM ALL YOUR MESSAGES TO TO TWO TWO (22) RECEIVED AND UNDERSTOOD STOP RECEIVED CODES SAUL OK STOP

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE ONE (31) STOP REF BRIDGE LOADS STOP MAX BRIDGE LOAD FOR FORWARS ALLIED VEHICLES FORTY TONS SPREAD OVER TWELVE FEET LENGHT AND EIGHT FEET WIDTH AT SPACING EIGHT ZERO FEET BETWEEN VEHICLES STOP MAX AXLE LOAD TWELVE POINT FIVE TONS STOP ALSO VERY USEFUL BRIDGE S WITH MAX AXLE LOAD SEVEN POINT FIVE TONS STOP

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE TWO (32) STOP AAN CNBS STOP IN VERBAND GEVAAR VAN OP GROOTE SCHAAL TREKKEN VAN BURGER BEVOLKING VLAK VOOR BIJ EN BEVRIJDING ALSMEDE VERMOEDELIJK ANDERHALF MILLION ONGEWENSCHTE ZWAAR BESMETTE VREEMDELINGEN AAN ONZE OOSTGRENS NAAR HET WESTEN HEEFT CHEF STAF MILITAIR GEZAG EEN VERPLAATSINGSVERBOD IN HET ALGEMEEN BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN UITGEVAARDIGD STOP DE HANDHAVING VAN DEZE MAATREGELEN IS OPGEDRAGEN AAN DE BS OP WIJZE ZOOALS DOOR AHKOD IS VOORBEREID STOP WV

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE THREE
(33) STOP CONTINUATION OUR THREE TWO (32) STOP DRAAG U OP MAATREGELEN TE TREFFEN OPDAT BEVRIJDING EN DAARNA ZOOVEEL MOGELIJK AAN DEZE VERORDENING WORDT VOLDAAN STOP LAAT AAN UW VOORLOPIGE BEOORDELING OVER IN HOEVERRE HET VERPLAATSINGSVERBOD DIENT TE GELDEN VOOR ELKE GEMEENTE AFZONDERLIJK DAN WEL VOOR EEN GROEP VAN GEMEENTEN OF STREEK STOP KOMT MIJ GEWENSCHT VOOR BURGER  BEVOLKING REEDS NU TE WIJZEN OP GEVAAR VAN GROOTE VERPLAATSINGEN DE BEVRIJDINGSLEGERS TEGEMOET TE GAAN DAN WEL ANDERSZINS STOP UITVOERING VAN DIT LAATSTE WORDT AAN U OVERGELATEN STOP CNBS STOP

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE FOUR
(34) STOP PLEASE RPT YOUR MESSAGE NR FIVE FIVE (55) VOORN RPT VOORN STOPDinsdag 3 April:

55, Koot geeft nogmaals het contactpersoon en het wachtwoord door aan Londen. Het bericht komt nu onverminkt over. Het blijkt te gaan over een pand in Nijkerk, Venestraat 37. Hier woonde op de eerste etage een kunstschilder genaamd Ab Voorn.

64, bericht van Henk Veeneklaas,
inhoud is niet bekend.

65
, Henk geeft aan dat er die nacht op veld Hudson gedropt moet worden in plaats van Veld Lancaster.

35, Londen vraagt Henri Koot het bericht over parachutisten te herhalen en ook het bericht dat aan HARRY MEPPEN gericht was, bericht was verminkt.

FROM DC VIA THURSO STOP MY FIFTY FIVE (55) YOUR FIFTEEN (15) STOP VOORN A PAINTER LIVING ABOVE TAX COLLECTORS OFFICE NIKERK (NIJKERK) WITH PASSWORD HEMELRIJK STOP

Schuin tegenover waar ik woon in de Venestraat te Nijkerk staat een groot gebouw. In mijn jeugd, dus zo’n 55 jaar geleden, was op de begane grond aan de linker kant een kantoor van de Rijksbelastingdienst en rechts het kantoor van de gemeenteontvanger. Op de 1e etage woonde boven het belastingkantoor de gemeenteontvanger Klaas van den Akker en aan de andere kant woonde de heer Voorn, een kunstschilder. Daarboven een grote zolder in twee delen, waar ik met mijn buurjongen Henk van den Akker speelde en waar wij stiekem proefden van de appeltjes en van de walnoten van de heer Voorn die op zolder lagen te drogen.

Het gaat hier om Adam Johannes (Ab) Voorn,  26-7-1891-13-4-1969 Amersfoort-Amersfoort


FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY SIXTY FOUR
(64) ... geen tekst zichtbaar op copie NIOD.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY SIXTY FIVE (65) STOP DROP ON HUDSON INSTEAD OF LANCASTER TO NIGHT STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE FIVE (35) STOP PLEASE REPEAT YOUR MESSAGE ABOUT PARATROOPS AND MESSAGE FOR HARRY MEPPEN STOP MESSAGE HEAVILY MUTILATED STOPWoensdag 4 april:

53, Henri Koot laat Londen weten waar de Duitsers gaten in de dijk van de Wieringermeer maken en deze opvullen met bakstenen.

60
, veld Mouse kan voorlopig niet gebruikt worden in verband met de aanwezigheid van Duitse troepen, het veld kan als de tijd daar is gebruikt worden om continue op te droppen. Tevens geeft Veeneklaas twee nieuwe velden in Zuid-Holland op Eye en Nose.

63
, Henk meldt dat de lading op Mandrill goed binnengekomen is, maar dat op veld Hudson een mand in het IJsselmeer is terecht gekomen. Deze bevatte mogelijk kaarten en de codes voor Henri Koot.

66
, het droppen van ladingen op de velden Popeye en Lancaster van 4 april zijn geslaagd. Dit bericht is dus waarschijnlijk op 5 april verzonden. Henk wil ook graag lange afstand wapens hebben.

67
, dit is een herhaling van bericht 62, hierin geeft Koot aan dat in Raalte een bericht aan Heeres Gruppe H is onderschept en daarin staat dat men op 3 april in het gebied tussen Kootwijk, Stoutenburg, Maarsbergen en Arnhem de inzet van parachutisten verwacht

68
, Veeneklaas heeft met
PIETJE een afspraak gemaakt over het vervoer van de medische voorraden die op veld Popeye gedropt zullen worden, het veld is er klaar voor.

69
, door de aanwezigheid van Duitese troepen past Henk Veeneklaas reeds vastgestelde droppingsschema aan.

70
,
niet aanwezig.

71
, Henri Koot geeft aan dat hij van regio's discipline eist en zal straffen wanneer nodig.

72
, Koot geeft de sterkte van de diverse regio's aan Londen door.

36, Londen geeft aan Koot de wachtwoorden voor inlichtingen officieren in diverse regio's door.

37
, vervolg van bericht 36 aan Henri Koot.

23, Londen laat Henk Veeneklaas weten dat hij op veld Popeye een lading heeft ontvangen die voor iemand anders bestemd was. Bij de volgende operatie zullen de beloofde medicijnen gedropt worden. Hij moet het vervoer met PIETJE regelen.


FROM DC VIA TOWY STOP MY FIFTY THREE (53) STOP IN PREPARATION INUNDATION WIERINGERMEER ENEMY HAS STARTED TO MAKE BRICK PITS IN DIKE STOP SQUARE THIRTY TWO POINT SIS SIX STRIPE SEVEN TYPS I NT TKCEM TWO TO THIRTY THREE POINT ZERO SEVEN STRIPE SIXTY NINE POINT FIVE FOUR LEAF FOURTEEN EAST STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIXTY
(60) STOP CAN NOT USE MOUSE UNTIL FURTHER NOTICE IN VIEW PRESENCE GERMANS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES MOUSE CAN RECEIVE CONTINOUSLY STOP AS FLAK GONE YOU CAN USE NOW EYE THIRTY SEVEN HUNDRED CHUCH BENTHUIZEN FIFTY TWO FIFTY CATH CHURCH ZOETERMEER AND FIFTY CATH CHURCH ZUIDBUURT STOP NOSE TWENTY SIX FIFTY CHURCH BENTHUIZEN THIRTY FIVE HUNDRED CATH CHURCH ZOETERMEER TWENTY THREE HUNDRED CATH CHURCH ZUIDBUURT STOP ADVISE BBC MESSAGES AND SIGNAL LETTERS STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIX THREE
(63) STOP MARCH EIGHTEENTH LOAD MANDRILL  OK LOAD HUDSON ALSO CODES DC MISSING ONE PACKAGE FALLEN IN SEA PERHAPS THE ONE CONTAINING MAPS STOP RE SALLY NO AIRCRAFT HEARD BUT CONTACTED AIRCRAFT FOR MANDRILL ONLY WITH S PHONE STOP POSSIBLY EUREKA NOT WORKING THOUGH BATTERY FULLY CHARGED STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIX SIX
(66) STOP LOAD LANCASTER AND POPEYE APRIL FOURTH OK WT OP POPEYE READY TO RECEIVE EVERY NIGHT FORTHWITH STOP PLEASE SEND ALSO LONG RANGE WEAPONS STOP

FROM DC VIA ELAN STOP MY NR SIX SEVEN
(67) STOP REPEAT OF OUR SIX TWO (62) STOP IN RAALTE INTERCEPTED GERMAN MESSAGE FROM HEERES GRUPPE H FOR HARRY IN MEPPEN SAYS EARLY MORNING APRIL THIRD ALLIED PARATROOPS EXPECTED TO LAND IN SQUARE KOOTWIJK STOUTENBURG MAARSBERGEN ARNHEM STOP

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SIX EIGHT (68) STOP YOUR TWENTY (20) STOP ARRANGEMENTS FOR TRANSPORT MEDICAL STORES PIETJE MADE STOP POPEYE IS READY TO RECEIVE THEM STOP

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SIX NINE
(69) STOP IN VIEW PRESENCE GERMANS ALTERNATE SALLY WITH LALOE AND NOT WITH FRANKIE AS ASKED IN MY FIVE SEVEN (57) STOP FOR SAME REASON YOU DROP EVERY NIGHT ON HUDSON INSTEAD OF ALTERNATING HUDSON WITH LANCASTER STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY SEVEN ONE
(71) STOP YOUR THIRTEEN STOP LIST PART MY TWO ONE (21) MEANT WHAT I AM CONCEPIATING AN ORDER TO REGIONAL COMMANDERS CONCERNING MILITARY DISCIPLINE AND PUNISHMENTS STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY SEVEN TWO
(72) STOP YOUR TWO ONE FOUR (214) STOP NUMBER ARMED MEN IN REGIONS ONE THREE EIGHT NINE TEN ELEVEN TWELVE AND FOURTEEN RESPECTIVELY FIFTEEN HUNDRED AND TWO HUNDRED FIFTY AND TWO THOUSAND AND TWO HUNDRED AND TWENTY TWO HUNDRED AND FOURTEEN HUNDRED FIFTY AND ONE HUNDRED FIFTY AND SIXTEEN HUNDRED STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX (36) STOP FOR CNBS STOP PASSWORD CELEBES WILL BE USED FOR CONTACTING BRIGADE INTELLIGENCE OFFICERS AS PER SPECIAL ORDER NUMBER TWO IN ZONE FIVE STOP PASSWORD FOR ZONE SIX IS SUMATRA

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN
(37) STOP FOR CNBS STOP RE INTELLIGENCE PASSWORD CELEBES FOR ZONE FIVE AND PASSWORD SUMATRA FOR ZONE SIX STOP COURRIERS IF CAUGHT BY GERMANS SHOULD SAY PASSWORD IS TOULOUSE FOR BOTH ZONES STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWENTY THREE (23) STOP PILOT POPEYE REPORTED NO RECEPTION BUT AS YOU REPORT LOAD RECEIVED IT APPEARS YOU HAVE SOMEBODY ELSES LOAD STOP ON NEXT LOAD POPEYE YOU SHOULD RECEIVE FULL LOAD MEDICAL STORES ARRANGE TRANSPORT AND DELIVERY WITH PIETJE STOPDonderdag 5 April:

24, Henk Veeneklaas ontvangt slagzinnen en seinletters voor diverse dropping velden. Wel moet hij opgeven hoe hoog de Philips zendmast is in de buurt van veld Sparrow, anders kan de RAF geen ladingen droppen.

25
, vervolg van telegram 24.

26
, Londen geeft aan binnenkort twee zendschema's en kristallen te zullen droppen geadresseerd aan
SAUL (Veeneklaas). Alles zit verpakt in een container gemerkt met een groot wit kruis dat op veld Sally gedropt zal worden.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER TWO FOUR (24) STOP FOLLOWING GROUNDS ACCEPTED STOP KLAAS SEVENTEEN HUNDRED METRES EAST OF BRIDGE ... MUIDEN SIGNAL LETTER A FOR ALBERT BBC MESSAGE MARGRIET IS NOG STEEDS HONGERIG STOP STORK TWENTY NINE HUNDRED METRES EAST OF SAINT JANS KERK BETWEEN LAREN AND HILVERSUM SIGNAL LETTER D FOR DOG BBC MESSAGE WIJ ZULLEN DAT WEL VERSIEREN STOP WAVELL FIVE THOUSAND METRES NORTH OF RAILWAY BRIDGE GOUDSCHERMPAD SIGNAL LETTER G FOR GEORGE BBC MESSAGE DE OPERA WAS EEN SUCCES STOP EDEN THIRTY SIX HUNDRED METRES SOUTH OF CROSSROAD WILNIS SIGNAL LETTER Y FOR YORK BBC MESSAGE JACQUES WIST NIET BETER STOP TO BE CONTINUED STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FIVE (25) STOP CONTINUATION OUR NUMBER TWO FOUR (24) STOP MONTY SIGNAL LETTER Z FOR ZEBRA BBC MESSAGE IN DE VERTE HOREN WIJ MUZIEK STOP IKE EIGHTEEN HUNDRED METRES NORTH CROSSROAD TER AAR SIGNAL LETTER Q FOR QUEEN BBC MESSAGE DE KAT KIJKT WEER BOOS VANDAAG STOP WILLIAM THIRTY SEVEN HUNDRED AND FIFTY METRES EAST OF TOL AT TOLHUIS SIGNAL LETTER W FOR WILLIAM BBC MESSAGE VOORZICHTIGHEID IS HIER GEBODEN STOP SPARROW THIRTEEN HUNDRED AND FIFTY METRES EAST NORTH EAST OF PHILIPS ZENDSTATION SIGNAL LETTER C FOR CHARLIE BBC MESSAGE IS DE MELKBOER AL GEWEEST STOP RAF WISH TO KNOW HEIGHT IN METRES OF THE RADIOMAST BEFORE USING GROUND SPARROW STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX
(26) STOP YOUR FOUR SIX (46) STOP TWO PLANS PLUS CRYSTALS REQUIRED PACKED IN TWO PARCELS MARKED SAUL AND INSERTED IN CONTAINER MARKED WITH LARGE WHITE CROSS TO BE DELIVERED ON HUDSON AS FROM THURSDAY NIGHT FIFTH STOPVrijdag 6 April:

75, Henk Veeneklaas informeert Londen dat sinds 5 april zich honderden Duitsers in de buurt van veld Hudson bevinden en dat daardoor de velden Hudson en Lancaster voorlopig niet meer inzetbaar zijn.

26, het pakket dat aan
SAUL (Veeneklaas) geadresserd was is per ongeluk op een droppingveld in Utrecht terecht gekomen. Londen heeft de commandant van de regio Utrecht gevraagd het naar de NBS in Amsterdam te sturen.

36, Henri Koot moet voor Londen een aantal vragen beantwoorden betreffende
PETER-NOORD:
1. Londen vraagt om een beschrijving van de volgende personen:
PETER-NOORD, OTTO, LEOPOLD, PIERRE en FREEK.

2. Weet
PETER-NOORD iets over de SD-ers Klein en Hogersteyn, die beiden beweren voor PETER-NOORD als voor OTTO gewerkt te hebben?

3. Heeft
PETER-NOORD ooit een verklaring afgelegd waarin hij stelt dat SD-er Klein voor OTTO heeft gewerkt en dat deze te vertrouwen is?

4. Hebben
OTTO en LEOPOLD dit document wat zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld was getekend?

5. Heeft
PETER-NOORD op 9 januari 1945 een brief geschreven waarin ook werd gesteld dat Klein te vertrouwen was en is deze brief naar Brabant gebracht?

KLEIN, is Henk Klijn, SD medewerker die huizen van afgevoerde Joden leeghaalde. Koerier van Thea.
HOGERSTEYN, is HOOGENSTEIJN, Cornelia Wilhelmina Theresia (Thea), typiste bij de SD in Amsterdam.
PETER-NOORD, is Peter Hordijk.
OTTO, is Philip Vermeer, KP?
LEOPOLD, dit zou BBO agent Bert de Goede kunnen zijn,
ben hier niet zeker van.
FREEK, is Gerben Wagenaar, RVV.
PIERRE, is dit J.M.P.de Bie, KP, waar Thea Hoogesteijn mee samenwerkte?


FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SEVEN FIVE
(75) OF SIX STOP RE HUDSON STOP PAS HUNDRED OF GERMANS MOVED APRIL FIFTH TO HUDSON AREA STOP HUDSON ... OT (CANNOT) RECEIVE STOP THE TEMME CANCEL HUDSON AND LANCASTER UNTIL FURTHER NOTICE STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX (26) STOP PARCEL MARKED SAUL INADVERTENTLY DROPPED ON GROUND OF COMMANDANT UTRECHT STOP HAVE ASKED HIM TO SEND PARCEL TO NBS AMSTERDAM STOP INFORM US WHEN POPEYE READY TO RECEIVE AGAIN FOR ONE MAN FOUR PACKAGES PLUS NORMAL LOAD CONTAINERS STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX
(36) STOP CAN YOU GIVE US ANSWERS TO FOLLOWING STOP ONE STOP PERSONAL DESCRIPTION OF PETER NOORD OTTO LEOPOLD PIERRE FREEK STOP TWO STOP DOES PETER NOORD KNOW ANYTHING ABOUT KLEIN AND HOGERSTEYN BOTH OF THE SD WHO CLAIM TO HAVE WOREKED RESPECTIVELY FOR OTTO AND PETER STOP THREE STOP DID PETER NOORD GIVE THEM A STATEMENT TO THE EFFECT THAT KLEIN HAS WORKED FOR OTTO AND WAS FULLY THRUSWORTHY STOP FOUR STOP DID HE LEOPOLD AND OTTO SIGN THIS STATEMENT WHICH WAS IN DUTCH AND ENGLISH STOP FIVE STOP DID PETER NOORD WRITE A LETTER IN AMSTERDAM ON NINE JANUARY FORTY FIVE TO PETER ZUID ALSO STATING THAT KLEIN WAS THRUSTWORTHY AND HAVE IT BROUGHT TO BRABANT STOPZ
aterdag 7 April:

75, Veeneklaas herhaalt het bericht om op de velden Hudson en Lancaster voorlopig niet te droppen.

78
, Henk bevestigd de ontvangst van de BBC slagzinnen en de seinletters genoemd in de telegrammen 24 en 25.

28, Londen meldt dat de piloten in de nacht van 6 op 7 april op de velden Martini en Sally geen lampen hebben gezien. Men wil het zondagnacht weer proberen tenzij Veeneklaas meldt dat de velden niet gebruikt kunnen worden. Ook vraagt Londen of het geld en de codes die in de nacht van 30 op 31 maart op veld Hudson gedropt zijn al zijn gevonden. Ook was er een pakket bij waar de naam
HANS op stond en een enveloppe geadresseerd aan Henri Koot. Dit alles zat verpakt in container V1534 die van een wit kruis voorzien was.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SEVEN FIVE (75) OF SIX STOP RE HUDSON STOP AS HUNDREDS OF GERMANS MOVED APRIL FIFTH TO HUDSON AREA STOP HUDSON COULD NOT RECEIVE STOP THE THERFORE CANCEL HUDSON AND LANCASTER UNTIL FURTHER NOTICE STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR SEVEN EIGHT
(78) OF SIXTH STOP ACKNOWLEDGE ALL MESSAGES AND LETTERS IN YOUR TWO FOUR (24) AND FIVE (25) UNDERSTOOD STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER TWO EIGHT (28) STOP WE TRIED MARTINI AND SALLY ON NIGHT SIXTH TO SEVENTH APRIL BUT PILOTS REPOR NO RECEPTION SEEN STOP WILL TRY MARTINI AND SALLY AGAIN AS FROM SUNDAY NIGHT EIGHT APRIL UNLESS YOU INFORM US IMMEDIATELY THAT GROUND CANNOT RECEIVE HAVE YOU NOT YET LOCATED THE MONEY WE SENT ON GROUND HUDSON ON NIGHT THIRTY THIRTY FIRST MARCH STOP THE MONEY WAS PACKED IN CONTAINER NO V FOR VICTORY ONE FIVE THREE FOUR MARKED WITH A WHITE CROSS STOP IN SAME CONTAINER WERE ONETIME PADS ADDRESSED SAUL FOR YOU AND PARCEL OF CODES ADDRESSED HANS AND AN ENVELOPE MARKED CNBS STOP


                                              VERDER NAAR APRIL 1945 WEEK 2                                                           

                                              TERUG NAAR MAART 1945 WEEK 4

                                                   TERUG NAAR OVERZICHT                                                                     © w.mugge@home.nl