Amsterdam, Januari 1945
Maandag 1 januari 1945:

371, de NBS heeft de bevolking opgeroepen geen medewerking te verlenen aan de door de Duitsers afgekondige meldingsplicht voor de Arbeitseinsatz. De NBS legt dit uit als "mensenroof" en

372
, volgens Henri Koot zullen de Duiters indien de massale werkweigering slaagt op grote schaal razzia gaan houden en dit zal een zeer schadelijke effect op Nederland en zijn bewoners hebben.

373
, de zin om verzet te plegen is door de hongersnood sterk afgenomen, het belangrijkste doel is nu om aan eten te komen.

247, Londen laat weten dat nu duidelijkheid bestaat over de zones en de schuilnamen van de commandanten. Men heeft een marconist en een organisator klaar staan voor Drenthe maar men zit zeer verlegen om een NBS aanloopadres mocht er tijdens de dropping operatie iets mis gaan.

248
, Londen wil weten hoe het nu met de schippers zit die via het IJsselmeer het westelijk deel van Nederland van voedsel moeten voorzien. Men heeft gehoord dat de schippers staken, terwijl er juist afspraken zijn gemaakt om de nachtelijke convooien niet meer aan te vallen.

249
, Londen geeft verder aan dat er op veld Oliver 24 containers en 3 pakketten zijn gedropt en men vraagt of Tobias zijn EHBO kist ontvangen geeft. Hij had hier namelijk om gevraagd omdat er blijkbaar ongelukken op de droppingsvelden voorkwamen. Deelnemers van de ontvangploeg werden soms door containers geraakt en wanneer de containers tegen elkaar aan sloegen sprongen zij soms open en dan regende het wapens. Op 3 januari wil men weer een dropping op veld Sally uitvoeren en hierbij zal een Eureka baken en een S-Phone ingezet moeten worden.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN ONE (371) STOP VAN DC VIA HANS MET VERZOEK TOT VOORLEGGING AAN REGEERING STOP DE ILLEGALITEIT HEEFT NOODGEDWONGEN EN NA RIJP BERAAD MAATREGELEN GENOMEN OM TE KOMEN TOT MASSALE AFWIJZING VAN DEN DOOR DE DUITSCHERS OP GROOTE SCHAAL AFGEKONDIGDEN MENSCHENROOF IEDER TOEGEVEN OF MEDEWERKING WORDT DOOR HAAR ONTRADEN AAN DE BEVOLKING STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN TWO (372) STOP VOOR GEVAL DEZE TEGENACTIE SLAAGT DREIGEN DUITSCHERS MET SQZ ELIGE EN WILLEKEURIGE RAZZIAS OP GROOTE SCHAAL STOP IN IEDER GEVAL ZAL HET GEVOLG ZIJN EEN VOLLEDIG LAM LEGGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJKE LEVEN STOP DE VOEDSELVOORZIENING ZAL WORDEN  GEDEER EN DE CHAOS DIE ONTSTAAT ZAL DE KRACHT VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK ZODANIG AANTASTEN DAT STRAKS BIJ DE BEVRIJDING DE GEALLIEERDEN EEN OP IEDER GEBIED HULP BEHOEVENDE BEVOLKING ZULLEN AANTREFFEN VOOR HERSTEL VAN HET OPENBARE LEVEN ZULLEN DAN MAAR WEINIG KRACHTEN MEER AANWEZIG ZIJN STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN THREE
(373) STOP BIJ DE BEVOLKING MOET THANS DE GROOTST MOGELIJKE EENHEID VAN ACTIE WORDEN BEREIKT STOP EEN KRACHTIGE STEM VAN DE REGEERING IS HIERBIJ ONONTBEERLIJK AANGEZIEN DOOR UITBLIJVEN BEVRIJDING EN HEERSCHENDE HONGERSNOOD DE VERZETSGEEST IS GEDAALD ... verder geen tekst zichtbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR SEVEN (247) THANKS ALL CLEAR NOW ABOUT ZONE NAMES AND FIELD NAMES OF REGIONAL COMMANDERS STOP IF POSSIBLE PLEASE LET US KNOW WHICH ORGANISATIONS REGIONAL COMMANDERS ORIGINALLY BELONGED STOP HAVE OPERATOR AND ORGANISER STANDING BY FOR DRENTHE BUT REQUIRE URGENTLY EMERGENCY CONTACT ADDRESS WITH NBS IN THAT AREA IN CASE SOMETHING GOES WRONG OP OPERATION STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR EIGHT
(248) STOP VOOR DC STOP UW DRIE VIJF DRIE (353) ONTVINGEN VAN ANDERE ZIJDE MEDEDDELING DAT SCHIPPERS VOOR VOEDSELVOORZIENING STAKEN TERWIJL TEGELIJKERTIJD GEVRAAGD WORDT GARANTIE GEEN AANVALLEN OP ALLE IJSSELMEER VERKEER TOT TIEN JANUARI STOP UW VOORSTEL VROEG AFZIEN NACHTAANVALLEN VOOR ONBEPAALDE TIJD STOP UW VOORSTEL BIJ SHAEF IN BEHANDELING STOP VERZOEKE SEINEN OF UW VOORSTEL ONGEWIJZIGD BLIJFT ONDER AANTEEKENING DAT SHAEF VANZELFSPREKEND NOODE OVERGAAT TOT GEVEN VAN GEVRAAGDE GARANTIE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR NINE (249) STOP YOUR THREE SEVEN ZERO (370) STOP WE DROPPED TWENTY FOUR CONTAINERS AND THREE PACKAGES ON OLIVER STOP HAVE YOU RECEIVED MEDICAL KIT STOP TRYING SALLY AS FROM WEDNESDAY NIGHT JANUARY THIRD STOP WILL USE EUREKA AND S-PHONE ON SALLY STOPDinsdag 2 januari: Tobias ontvangt die dag maar twee berichten, beiden gaan over de geplande dropping op veld Sally:

250, is een vervolg van telegram 249. Het gebruik van een S-Phone wordt gecanceld.

Het bericht wordt nog een keer herhaald zonder er een nummer aan toe te voegen. Wel wordt er een boodschap van Eva aan Tobias toegevoegd. Het hondje van Tobias en Eva, Mette, wenst zijn baasje een gelukkig nieuwjaar.

TO DRAUGHTS VIA TOWY OR ELAN STOP OUR TWO FIVE ZERO (250) REFERENCE OUR TWO FOUR NINE (249) TRYING SALLY AS FROM TONIGHT TUESDAY STOP PLANE WILL NOT USE SUGAR PHONE THIS TIME STOP

TO DRAUGHTS VIA TOWY STOP FOLLOWING MESSAGE IS REPEAT OF OUR TWO FIVE ZERO
(250) STOP REFERENCE OUR TWO FOUR NINE TRYING SALLY AS FROM TONIGHT TUESDAY STOP PLANE WILL NOT USE SUGAR PHONE THIS TIME STOP METTE WISHES YOU A HAPPY NEW YEAR.Woensdag 3 januari:

374, Henri Koot geeft antwoord op de vraag bij welke organisatie de regionale commandanten oorspronkelijk behoorden. Het antwoord is door de verminking niet helemaal duidelijk. Ook zal men zo snel mogelijk een contact adres in Drenthe opgeven.

375
, Tobias geeft aan dat het opgegeven contactadres in telegram 253 in Zutphen misschien niet meer betrouwbaar is.

376, Koot geeft aan dat de regels voor het niet aanvallen van schepen geladen met voedsel voor het westen van land op het IJsselmeer niet aangevallen mogen worden. De schepen voeren een speciale vlag om aan te geven dat zij voedsel vervoeren.

377
, Tobias geeft in het volgende telegraam aan dat hij inderdaad de EHBO kist heeft ontvangen en hij bedankt Londen voor het sturen van interessant (
Pers) materiaal. Hij zal het deel wat bestemd is voor Pieter Dekker (Cor van Paaschen) die dag nog laten bezorgen. Verder bedankt hij Eva voor de goede wensen. Op veld Sally heeft echter geen dropping plaats gevonden, het vliegtuig werd wel gezien, maar het voerde geen dropping uit.

378
, Tobias vraagt of Arthur Brown al in bevrijd gebied in Brabant is gearriveerd.

379
, Henri Koot geeft nadere toelichting over de verdeling van de Betuwe, het land van Altena en de Biesbosch over de verschillende regio's.

43
, Pieter de Vos stuurt een heel kort berich dat "nacht" (
ontvangst) in orde is.

251, Londen geeft aan dat het contact adres in Zutphen  nooit is gebruikt en zal ook nu niet gebruikt worden. Arthur Brown is nog niet in bevrijd gebied gearriveerd, maar men zal Tobias op de hoogte houden.

252, Tobias had in telegram 377 aangegeven dat er niets op veld Sally gedropt was, maar volgens Londen heeft de piloot wel degelijk een dropping uitgevoerd. Hier is dus iets goed misgegaan. Ook heeft men tijdens deze dropping van 2 januari een Eureka baken meegedropt. Eureka bakens moeten geinstalleerd worden op de velden Martini en Sally, terwijl veld Sally zijn baken met veld Laloe moet delen. Verder geeft Londen aan dat de Hawkins granaten bedoeld zijn ter vervanging van de bandenmijnen. Op 4 januari wil men een dropping op veld Edinburgh doen met een volledige lading containers en drie pakketten waarin onder andere een Eureka baken verpakt is.

253
, Henri Koot krijgt van Londen te horen dat er geen garantie gegeven wordt voor het niet aanvallen van schepen op het IJsselmeer. Aangeraden worden alle transporten van voedsel en kinderen 's nachts uit te voeren, maar dat ook dit geen garantie geeft.

254
, in het laatste bericht van Londen die dag geeft men aan dat de piloot de lichten van veld Sally niet goed heeft kunnen zien en zijn lading op het Eureka baken gedropt heeft. Mogelijk is de lading 500 meter van het doel terecht gekomen. Men stelt voor ten Noord-westen en ten Zuid-Oosten van het veld te gaan zoeken naar het gedropte materiaal.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN MY THREE SEVEN FOUR (374) STOP YOUR TWO FOUR SEVEN (247) STOP REGIONAL COMMANDER REGIONS THREE FOUR FIVE NINE TEN ELEVEN TWELVE THIRTEEN BELDSG TWO DAPTLD BOTH OF TWO SIX (26) AND FOURTEEN TO KP AND EIGHT TO RVV STOP SOONEST CONTACT ADDRESS DRENTHE STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN MY THREE SEVEN FIVE (375) STOP MY NR TWO FIVE THREE (253) STOP GOT NEWS THAT CONTACT ADDRESS ZUTPHEN MIGHT BE NOT SAFE STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN SIX (376) STOP DOOR INWERKINGTREDEN VAN HET NIEUWE AANVOER APPARAAT CENTRAAL REDERIJ VOEDSELVOORZIENING KOMEN VELE SCHEPEN WEDEROM IN DE VAART STOP MIJN NO DRIE VIJF DRIE (353) EN VIER (354) WAS OPGESTELD IN OVERLEG MET CENTRAAL REEDERIJ VOEDESELVOORZIENING EN BLIJFT ONGEWIJZIGD STOP DE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN SEVEN
(377) STOP YOUR TWO FOUR NINE (249) STOP RECEIVED MEDICAL KIT AND TWENTY FOUR CONTAINERS STOP THANKS FOR INTERESTING MATERIAL STOP DELIVER TODAY PIETER DEKKER PART STOP THANK YOU MY DARLING STOP SALLY DID NOT RECEIVE LOAD STOP AIRCRAFT SEEN BUT DID NOT DROP STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SEVEN EIGHT
(378) STOP PLEASE INFORM ME WHETHER BROWN ARRIVED IN BRABANT STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SEVEN NINE
(379) STOP ACCORDING YOUR TWO FOUR ZERO (240) SMALL AREA BETWEEN WEST PROVINCE BOUNDARY OF BETUWE AND FLOOD LIVEAMEIDE HARDINXVELD AS MENT IN FOUR TWO FOUR ZERO (4240) UNDER CONTROL OF REGION FOURTEEN AND AS SUCH BELONING TO ZONE FIVE STOP AREA OF BETUWE BETWEEN MAAS AND WAAL BELONGS TO REGION EIGHT STOP LAND VAN ALTENA AND BIESBOSCH BELONG TO REGION FOURTEEN STOP THE DC STOP

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY THREE (43) STOP NIGHT OK ZERO STOP

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO FIVE ONE (251) STOP YOUR THREE SEVEN FIVE (375) STOP CONTACT ADDRESS ZUTPHEN HAS NEVER AND WILL NOT NOW BE USED STOP YOUR THREE SEVEN EIGHT (378) STOP BROWN NOT ARRIVED YET WE WILL KEEP YOU INFORMED STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE TWO
(252) STOP PILOT REPORTS DROPPING ON SALLY JANUARY SECOND OK PLEASE INVESTIGATE IN VIEW YOUR MESSAGE THREE SEVEN SEVEN (377) ALSO DELIVERED EUREKA AT SALLY STOP SUGGEST YOU FIX ONE EUREKA AT MARTINI AND ONE EUREKA AT SALLY STOP THE OTHER EUREKA COULD BE SHARED BETWEEN LALOE AND SALLY STOP DO YOU AGREE THIS STOP HAWKINS GRENADES DELIVERED RECENTLY ARE SUBSTITUDE FOR TYREBURSTERES WILL SOON TRY OPERATION ON EDINBURGH AS FROM THURSDAY FOURTH JANUARY STOP FULL LOAD CONTAINERS AND THREE PACKAGES INCLUDING EUREKA STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE THREE
(253) STOP VOOR DC STOP UW DRIE VIJF DRIE (353) STOP ALLIED HIGH COMMAND HEEFT ONDER HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN ZICH VRIJHEID VAN HANDELEN TEN AANZIEN VAN NIET AANVALLEN ijSSELMEER TRANSPORTEN VOORBEHOUDEN STOP AANRAAD ZOVEEL MOGELIJK NACHTTRANSPORTEN DAAR VOLGENS ALLIED HIGH COMMAND RISICO DAN GERING STOP ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN GEEN GARANTIE GEGEVEN TEN AANZIEN VAN KINDERTRANSPORTEN STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE FOUR
(254) STOP AT SALLY ON NIGHT OF SECOND JANUARY OWING TO LIGHTS OF RECEPTION NOT BEING CLEARLY SEEN AND LOAD WAS DROPPED AT TWENTY THREE TWENTY SIX HOURS (22.26 uur) ON EUREKA STOP LOAD MAY HAVE BEEN DROPPED FIVE HUNDRED METERS FROM DROPPING ZONE STOP SUGGEST MOST LIKELY AREAS TO SEARCH SHOULD BE NORTH WEST OR SOUTH EAST OF DROPPING ZONE ZONE.


Donderdag 4 januari:

380, Tobias laat Londen weten dat zij moeten uitluisteren op het nieuwe zendschema van
FRANS (Jan Steman) Tobs zal 10 telegrammen voor Pieter Dekker (Cor van Paaschen) versturen vanwege uitpeil problemen die Jan Steman ondervindt.

381
, in dit telegram laat Tobias weten dat het materiaal in Den Haag is afgeleverd (het Saskia spel) door drie tussenpersonen waarvan nummer 3 niet terug gekeerd is en de nummers 1 en 2 in de buurt door de Gestapo werden gearresteerd. Omdat een deel van het telegram niet leesbaar was valt nog te vermelden dat de nummers 1 en 2, waaronder Dr. Felix, konden onsnappen. Dr. Felix werd echter door een kogel in zijn bil getroffen. Bij dit voorval is ook Otto Haubrok betrokken, dit blijkt later wanneer hij Tobias enige weken later in gevangenschap spreekt.

161
, Tobias vraagt assisentie om Herman Schure veilig in Maastricht te krijgen, hij was leider van de Volksbeweging in Limburg, maar werd in verband met Je Maintiendrai gearresteerd en eind september vrij gelaten en is op eigen houtje op weg naar bevrijd gebied.
Dit telegram heeft een vreemd nummer.

382
, Tobias meldt dat in Amersfoort bij de kruising, Laan 1914 en J.P. Heyelaan, 20 stuks zwaar gecamoufleerde 1 mans torpedo's langs beide zijden van de weg staan. Hij geeft de coordinaten op en meldt dat de bewakers in het Rijksopvoedings gesticht verblijven vlak bij het België monument.
Zie 'Afbeeldingen januari 1945'

383
,
niet aanwezig bij het NIOD.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT ZERO (380) STOP PLEASE LISTEN FROM TODAY NEW PLAN FRANS THE HAGUE STOP WILL SEND TEN MESSAGES OF PIETER DEKKER OWING DF DIFFICULTIES STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT ONE (381) STOP REFERENCE YOUR TWO FOUR FIVE (245) MATERIAL DELIVERED LAST SATURDAY BY THREE CUT OUTS STOP AFTER HALF AN HOUR NUMBER THREE DID NOT RETURN MEANWHILE NUMBER ONE AND TWO WERE IN THE NEIGHBOURHOOD ARRESTED BY THE GESTAPO STOP ON THEIR ... geen tekst meer zichtbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY ONE SIX ONE (161) STOP REQUEST TO GIVE ALL POSSIBLE ASSISTANCE TO HERMAN SCHURE MAASTRICHT STARTED FROM GORINCHEM FOR BRABANT STOP WAS LEADER VOLKSBEWEGING LIMBURG ARRESTED AUGUST IN CASE JE MAINTIENDRAI STOP RELEASED END SEPTEMBER STOP SEEKS HIS OWN WAY TO MAASTRICHT STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT TWO
(382) YOUR TWO THREE ZERO (230) ON BOTH SIDES OF LAAN NEGENTIEN VEERTIEN AT CROSSING JAN PIETER HEYE LAAN AT AMERSFOORT ARE HEAVILY CAMOUFLAGED CIRCA TWENTY ONE MAN TORPEDOES STOP COORDINATE TWELVE POINT FIFTY TO SIXTY ONE POINT FIFTEEN STOP MANY GERMAN GUARDS STAYING AT RIJKSOPVOEDINGGESTICHT NEAR BELGIUM MONUMENT STOP


Vrijdag 5 januari:

384, de RVV stuurt via Tobias een bericht naar de Nederlandse Regering dat
HENK (wie is deze Henk?) de voorzitter van de RVV sinds 17 november 1944 onderweg is naar Eindhoven. Men veronderstelt dat hij gedood, of gearresteerd. De volgende vertegenwoordiger van de RVV, RICHARD alias VICTOR (Jaap van der Gaag) vertrekt richting Eindhoven op 15 januari, Men stelt het op prijs als hij weer snel terugkomt, een telegram met details van de Grote Advies Commissie volgt spoedig.

256, Londen geeft aan wat erop veld Edinburgh gedropt is. In ieder geval 12 containers met Brens en Bazooka's en de bijbehorende munitie. Het totale aantal gedropte containers bedraagt 24 stuks.

257
, Londen wil graag een bewijs van vrijstelling hebben voor de Arbeitseinsatz, deze willen zij vervolgens op grote schaal namaken en in Nederland laten distribueren zodat uiteindelijk het Duitse systeem instort.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT FOUR (384) STOP FROM RVV TO DUTCH GOVERNMENT STOP HENK CHAIRMAN RVV STARTED NOVEMBER SEVENTEENTH TO EINDHOVEN WITH DESTINATION LONDON STOP REPORTED MISSING STOP PROBABLY KILLED OR ARRESTED IN ATTEMPT TO PASS THE RHINE STOP MISSION NOW DELEGATED TO RICHARD ALIAS VICTOR WITH DEPARTURE FIXED ON JANUARY FIFTEENTH STOP APPRICIATED HIS EARLY RETURN STOP DETAILED TELEGRAM FROM VMVM FOLLOWS SOONEST STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE SIX (256) STOP YOUR THREE EIGHT THREE STOP LOAD EDINBURGH IS EIGHT CONTAINERS EACH BREN GUNS AND BAZOOKAS ALSO FOUR CONTAINERS EACH AMMUNITION FOR BRENS AND BAZOOKAS STOP TOTAL TWENTY FOUR CONTAINERS STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE SEVEN
(257) FOR DC STOP WHEN QUOTE NIEUWE BENYZEN (BEWIJZEN) VAN VRIJSTELLING VAN DE ARBEIDS EINSATZ UNQUOTE ARE ISSUED PLEASE SEND URGENTLY SET OF ORIGINAL PAPERS COVERING MAIN AREAS STOP WE COULD POSSIBLY HELP BY SENDING YOU MASS PRODUCTION COPIES FOR DISTRIBUTION STOP GERMANS WOULD FIND OUT EVENTUALLY BUT IT MIGHT DELAY RAZZIAS STOP


Zaterdag 6 februari:

385, er is niet gedropt op veld Edinburgh, men heeft het vliegtuig wel rond zien cirkelen. De vermiste lading voor Sally is niet gevonden, men heeft zelfs met boten op het IJsselmeer gezocht. Tobias is er van overtuigd dat de lading niet in de handen van de Duitsers is gevallen.

386
, Telegram 255 heb ik niet in mijn bezit, en kan daardoor het antwoord van Tobias in bericht 386 niet duiden. Blijkbaar wil men
FRANS (Jan Steman) overplaatsen. Naar Amsterdam waarschijnlijk omdat Tobias hem blijkbaar wel goed kan gebruiken. Tobias lijkt het echter ook belangrijk te vinden dat Londen radiocontact heeft met de ondergrondse pers en met Den Haag. De laatste zin van dit telegram is zeer onduidelijk.

258, Arthur Brown is op 5 januari in bevrijd gebied gearriveerd.

260
, via Londen hoort Tobias dat
Pieter Dekker (Cor van Paaschen) heeft gemeld dat KAREL (Gerrit Reisiger) in Zeist gearresteerd is terwijl hij berichten voor het binnenlandse net aan het verzenden was. Hij werd verraden door zijn eigen key-clicks op een gewone radio te horen waren en de Duitsers alarmerden.

261
, Londen vraagt Tobias te bevestigen dat er in Drenthe geen commandant aanwezig is, maar dat er aan gewerkt wordt. Londen vernam dit waarschijnlijk van Peter Tazelaar die in Friesland zat.

262
, Londen meldt dat de ondergrondse pers langzaam op instorten staat, maar men vindt het belangrijk om de radio verbinding met Den Haag in stand te houden. Tobias moet met Cor van Paaschen een afspraak maken dat hij in noodgevallen over marconist Jan Steman kan beschikken. Londen waarschuwt dat de Duiters erg actief zijn met het opsporen van zenders door middel van radio peilingen. Men moet de uitzendingen dus kort houden. De signalen van de Eureka bakens zijn erg zwak, misschien zijn de batterijen uitgeput.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT FIVE (385) STOP NO DROPPING ON EDINBURGH LAST NIGHT STOP PLANE DID CIRCLE SEVERAL TIMES AROUND AREA STOP LOAD SALLY COMPLETELY GONE OUR PEOPLE WERE LOOKING EVERYWHERE ALSO WITH BOATS ON IJSSELMEER STOP NO POSSIBILITY LOAD IN GERMAN HANDS STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT SIX
(386) STOP YOUR TWO FIVE FIVE (255) STOP AGREE FRANS WILL BE VERY USEFUL BUT WHAT DO YOU THINK ABOUT PIETERS WORK STOP IT SEEMS TO ME RATHER DIFFICULT FOR YOU TO HAVE NOT ANY LONGER WT CONTACT WITH ILLEGAL PRESS AND IN GENERALLY WITH THE HAGUE STOP THIS IS SOMETHING WHAT I CANNOT SAY DO PLEASE I AWAIT YOUR ANSWER STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX TWO (258) STOP BROWN ARRIVED ALLIED LINES FIVE JANUARY STOP

TO DAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ZERO
(260) STOP PIETER DEKKER REPORTS THAT KAREL WHO IS OPERATOR OF BEN WAS ARRESTED AT ZEIST ON DECEMBER TWO SEVEN (27-12-1944) DURING TRANSMITTING FOR BINNENLANDSCH BERICHTEN VERKEER STOP HE IS IN HANDS OF SD AT THE HAGUE.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ONE
(261) STOP OUR MAN IN FRIESLAND REPORTS THERE IS NO COMMANDER IN DRENTHE AT PRESENT BUT BEING ORGANISED STOP CAN YOU CONFIRM THIS STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX TWO
(262) STOP OWING TO PRESENT SITUATION ILLEGAL PRESS IS GRADUALLY FADING OUT BUT OF COURSE CONTACT WITH THE HAGUE IS IMPORTANT STOP OTHER ALTERNATIVE IS FOR YOU TO COME TO SOME ARRANGEMENT WITH PIETER BY WHICH YOU CAN USE FRANS IN CASE OF EMERGENCY STOP GENERAL INDICATION IS GERMANS HOT ON DF THERFORE KEEP COMMUNICATIONS TO A MINIMUM STOP SIGNALS ON EUREKA WEAK PERHAPS BATTERY RUN DOWN STOP
                                              VERDER NAAR JANUARI 1945 WEEK 2

                                              TERUG NAAR DECEMBER 1944 WEEK 4

                                                      TERUG NAAR OVERZICHT

                                                                           w.mugge@home.nl