Tobias en Jan maakten een geslaagde landing en de onderlinge afstand tussen beiden was vrij gering. Tijdens hun afdaling namen zij een vijandelijke nachtjager waar die over het landingsterrein scheerde. Zij hadden een postduif meegenomen om BBO/SOE te laten weten dat zij veilig geland waren. Deze bleek na de landing nog in prima conditie te zijn.
Na onderzoek van het terrein werden beide parachutes in een greppel begraven. Het bleek lastiger te zijn om een goede bergplaats voor de mand met de zendapparatuur te vinden. Tenslotte werd besloten het pakket op een braak liggend stuk grond te begraven, op 30 meter afstand van een heg en op 10 meter afstand van een karrespoor (een zandweg?). De bergplaats werd gecamoufleerd zodat deze opging in de rest van het terrein.
Rond 04.00 uur begaven zij zich op weg richting hun safehouse in Santpoort. Na ongeveer 1½ km gelopen te hebben werd er gerust om het daglicht af te wachten. Jan was blijkbaar zo moe dat hij prompt in slaap viel en pas wakker werd toen het licht geworden was. Toen werd ook de postduif losgelaten, het was ondertussen 06.45 geworden en drie kwartier later bereiken zij het dorp Etten. Tobias en Jan namen de bus naar Breda. Hier moesten wij enige tijd wachten op hun trein en beiden besloten in de restauratie een kop soep te nemen. Daarna lusten zij er nog wel een en Jan brulde luid WAITER! De aanwezige Duitsers besteden er gelukkig geen aandacht aan en zo konden zij verder reizen naar Santpoort waar zij rond half drie 's middags aankwamen. Te voet gingen zij naar de Kruidbergerweg 99, het huis waar de moeder van Tobias nu woonde. Eindelijk kan missie DRAUGHTS nu echt van start gaan.

Het doel van de missie was tweeledig, Tobias moest als verbindingsofficier optreden tussen de Illegale Pers en Londen en hij moest zorgdragen voor het verspreiden van propaganda materiaal aan de in Nederland gelegerde Duitse troepen. Om het eerste deel van de missie uit te kunnen voeren moest Tobias droppingsvelden met ontvanstcommités regelen voor het ontvangen van het benodigde materiaal voor de ondergrondse kranten.
Daarnaast was het ook nog de bedoeling om uit te zoeken wat er nu precies met agent
BRUTUS, Johan Grün, gebeurd was. Deze was medio oktober 1943 naar Nederland gestuurd met dezelfde opdracht als Tobias, contact leggen tussen Londen en de illegale pers in Nederland. Bij SOE in Londen had men het idee dat BRUTUS gearresteerd was nadat hij George van Vliet, een schuilnaam van George Ridderhof, als verrader had ontmaskerd.
Indien Tobias nog tijd over had moest hij Operatie Bonzo starten. Dit hield in contact leggen met Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland en hen spionage en sabotage laten verrichten.

De volgende dag, zondag 2 april 1944, nam Tobias contact op met wachtmeester De Vries en (Anton) Bangma beiden woonden in Santpoort, om op de hoogte gebracht te worden over de situatie in Nederland en de veranderingen die hadden plaats gevonden tijdens zijn afwezigheid.

Op dinsdag 4 april kreeg Tobias contact met Adriaan de Bak (
of Adriaan de Back), redacteur bij de illegale krant 'Je Maintiendrai' en deze kreeg van Tobias de opdracht zich voortaan alleen nog bezig te houden met het onderlinge contact tussen de ondergrondse pers en Tobias. Hij fungeerde op die manier als een tussenpersoon, een zogenaamde cut-out.
Tevens overhandigde hij aan De Bak de rubber clichés die hij uit Engeland had meegekregen waarop een boodschap van Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk stond.


Woensdag 5 april, Tobias ontmoet die dag Cor van Paaschen, hoofdredacteur van Je Maintiendraai en samen reisden zij naar Mr. Harry Holla, advocaat te Vught die belanrijke contacten had met diverse verzetsorganisaties.

Donderdag 6 april gaf Tobias aan Cor, die hij de schuilnaam
PIETER DEKKER had gegeven. opdracht het transport van de verborgen zendapparatuur te regelen. Daarvoor reisden beiden per fiets op (Goede) vrijdag 7 april naar Brabant. Bij aankomst op het veld rond half zes waar de apparatuur verstopt lag zagen zij dat landarbeiders bezig waren aardappels te poten. Tobias en Cor besloten diezelfde avond de apparatuur op te graven en te verplaatsen naar Breda waar Cor contacten had. Omdat het onwaarschijnlijk leek dat het klooster Klein Zundert hen op Goede Vrijdag van een slaapplaats zou kunnen voorzien besloten zij om in de buurt van het aardappelveld te blijven slapen. Gedurende de nacht probeerden zij met hun blote handen de zendapparatuur te vinden, maar die bleek spoorloos. Wel vonden zij restanten van de verpakking en een kleine jutten zak. Nadat het ochtend geworden was werd bij een boer een schep geleend en werd nogmaals een poging ondernomen om de apparatuur te vinden, ook deze was tevergeefs, alles was verdwenen. Tobias en Cor fietsen naar Rijbergen en namen daar de trein naar Breda en vervolgens naar Den Haag. Zij brachten de nacht door op het het adres van de verloofde van Cor, Jos Gemmeke, Amalia van Solmsstraat 119.

Op zaterdag 8 april brengt Tobias Jan in contact met Cor en zij pakken samen de tassen uit die Tobias en Jan meegenomen hebben. Zij besluiten de inhoud aan Cor over te dragen op voorwaarde dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor Je Maintiendrai en zich volledig richt op de taken die Tobias hem geeft. Van de F 50.000,00 die Tobs mee had gekregen voor de ondergrondse pers gaat 5000 Gulden naar Cor om zijn operationele activiteiten mee te bekostigen, 5000 Gulden gaat naar Jan voor persoonlijk gebruik en de rest gaat naar Adriaan de Bak die samen met Cor het geld gaat verdelen over die kranten die nog niets van de regering in Londen gekregen hebben. Jan heeft in Cor het volste vertrouwen, maar treurt om het verlies van zijn zend apparatuur.

Paaszondag 9 april, Tobias reist opnieuw naar Vught om Harry Holla te spreken. Het gaat hierbij om de voorbereiding van Tobias om weer naar Engeland te vertrekken en om een droppingsveld met bemanning te organiseren. Holla kent een O.D. veld wat nog in gebruik is, maar Tobias weigert, hij wil niets met de O.D. te maken hebben, is bang dat deze organisatie 'besmet' is. Tobias wil via Holla in contact komen met een persoon die in staat is een ontvangst commité samen te stellen. Dezelfde avond vertrekt hij weer naar Den Haag.

Paasmaandag 10 april, Tobias reist vanuit Den Haag naar Arnhem waar hij een ontmoeten heeft met
MAARTEN, een redacteur van 'Parool' om er achter te komen wat er met BRUTUS (SOE agent Johan Grün) aan de hand is. Maarten kon Tobias niets vertellen over agenten genaamd Van Vliet, Van Dam en Brandy, hij had alleen van Bram van Oord gehoord die in Doorn woonde. Hier verbleef BRUTUS. De laatste was echter plotseling verdwenen en alle naspeuringen ten spijt kon Tobias verder niets over hem te weten komen. Adriaan de Bak kon echter aan de hand van een persoonsbeschrijving bevestigen dat hij met BRUTUS contact had gehad. Holla wist Tobias nog te vertellen dat BRUTUS met zijn vliegtuig in België was neergestort en dat hij in Doorn had gezeten en contact had op genomen met de ondergrondse pers.

Omdat de redacteurs van Parool afwisselend dezelfde schuilnamen gebruiken is het niet geheel zeker wie Maarten is. waarschijnlijk gaat het om Frans Goedhart alias Pieter 't Hoen, die in Arnhem ondergedoken heeft gezeten.

Vervolgens ontmoet Tobias op dinsdag 11 april
THEO. Slank van bouw, lengte 1.77 mtr, blond haar, bril dragend, gladgeschoren, leeftijd tussen 26 en 27 jaar, was drukker geweest. Droeg een opvallende hoed, blanke huid en blauwe ogen. De echte naam van THEO is Erik Berding, hij was hoofd van de Amsterdamse Persoons Bewijs Sectie. Hij zou Tobias kunnen voorzien van de laatste gegevens over Gestapo agenten en daarom maakte Tobias een afspraak met hem om elkaar op donderdag 13 april in Ermelo te ontmoeten.

Erik Berding is op 13 juni 1944 gearresteerd en is op 21 januari 1945 in het concentratiekamp Oranienburg bij Berlijn overleden.

Nadat Tobias naar Vught was teruggekeerd nam hij contact op met pater Hubertus die speciaal uit Belgie was overgekomen om de terugreis van Tobias te organiseren. Die avond reisde Tobias nog naar Den Haag waar hij in het Vredespaleis, de basis van Cor van Paaschen, de RAF aanval op Huize 'De Kleykamp' meemaakte.

Na deze enerverende ervaring legt Tobias de volgende dag woensdag 12 april aan Cor uit hoe hij telegrammen moet coderen en hoe het systeem van de 'innocent letter' werkt. Dit is het sturen van berichten via neutrale laden zoals Zweden en Zwitserland naar Engeland. Dezelfde dag gaat er nog een innocent letter op de bus richting Zweden. Tobias vraagt Cor elke week zo'n brief te sturen om Londen op de hoogte te houden. Dit is noodzakelijk omdat men zonder zender zit. Tobias vertrekt 's avonds naar Santpoort waar hij een voorbeeld van een innocent letter opstelt voor Jan die hem naar Zwitserland moet sturen.
Ondertussen heeft Mr. Holla een Persoonsbewijs met stempel voor Jan laten maken.

Donderdag 13 april, Tobias reist van Santpoort naar Amersfoort waar hij Cor op het perron ontmoet, samen reizen zij verder naar Ermelo. THEO komt echter niet opdagen en daarom besluiten Tobias en Cor per taxi (
peperduur) door te reizen naar een kennis van Cor in Putten die ook voor 'Je Maintiendrai' werkt.

Vrijdag 14 april reizen beide vrienden door naar Vught waar zij weer een ontmoeting met Mr. Holla hebben. Hier verschijnt ook THEO ten tonele, hij vertrouwde de situatie in Ermelo niet helemaal en liet daarom verstek gaan. Hij overhandigde Tobias talloze documenten, waaronder Ausweisen, hij bedong bij de overhandiging dat indien Londen deze ging produceren hij daar ook gebruik van zou mogen maken. Theo had ook een radiozender ter beschikking die eigenlijk naar Zeeland zou moeten worden vervoerd, hij stelde deze ook aan Tobias ter beschikking, maar weer onder de voorwaarde dat hij ook van deze verbinding gebruik zou mogen maken. Afgesproken werd dat Jan en Cor het apparaat op dinsdag 18 april in Eindhoven zouden ophalen. Die avond reist Tobias weer naar Santpoort en neemt daar contact op met wachtmeester De Vries. Hij verzoekt hem een onderzoek naar de verdwenen zender in Brabant in te stellen. Tobias stelt De Vries wat geld ter beschikking om zijn onderzoek uit te kunnen voeren.

Op zondag 16 april maakt Tobias kennis met Anton van der Braak, de leider van ontvangstcommité van het droppingsveld. Hij woont in de gemeente Esch. Van der Braak is een vriend van Harry Holla en heeft al veel goed werk verricht door het helpen van Joden. Hij is een intelligente boerenzoon die veel onderduik adressen heeft geoorganiseerd en zich verder bezig houdt met de verdeling van voedsel. Hij heeft een sterk gevoel voor veiligheid. Samen met Cor bezoekt hij een aantal velden waar droppings uitgevoerd zouden kunnen worden. Tobias heeft Cor uitgelegd waar deze velden aan moeten voldoen en dat alleen uiterst betrouwbare mannen deel mogen uitmaken van de ontvangst commité's. Tobias heeft vanaf enige afstand een van deze kandidaten geobserveerd, het was een ambtenaar van de gemeente Esch. Tobias kende de naam van deze persoon niet.

Waarschijnlijk was dit Giel Konings, hij was ambtenaar van de burgerlijke stand in Esch.


Maandag 17 april, Tobias reist per trein van Vught naar Eindhoven en verder per fiets naar Reusel. Hier informeert hij de heer A.A. Willekens, ex Burgemeester van Reusel, over zijn voorgenomen vertrek uit Nederland. Zijn vertrek wordt vastgesteld op woensdag 19 april 1944.

Cor en Jan reizen samen op dinsdag 18 april naar Eindhoven om de zender van THEO te bekijken. Hier blijkt dat de zender te weinig vermogen heeft om met Engeland contact te maken. De technici (
Philips?) zijn wel in staat om een zender te bouwen die aan de eisen voldoet, maar dat gaat vreselijk lang duren. Waarschijnlijk omdat alle onderdelen 'geregeld' moeten worden. Tobias adviseert Cor rustig af te wachten en tezijner tijd het resultaat te beoordelen.
 
 
 
 
 
Operatie Fencing-1, of Operatie Draughts?
Het vreemde is dat in file HS9/1463/3 van SOE de naam Fencing-1 niet voorkomt, hierin is alleen sprake van Operation DRAUGHTS. Kan het zijn dat Fencing een RAF codenaam was voor deze vlucht? Ook in de RAF formulieren komen de namen DRAUGHTS en BEZIQUE voor. BEZIQUE was de codenaam voor de missie van Jan Steman.
 
Bron:  SOE file HS9 1463/3 Tobias Biallosterski
 
 
 
 
w.mugge@home.nl
Mr. H.B.S. HOLLA
© Familiearchief Holla
 
TERUG NAAR OVERZICHT