T
 
Thomas, Winny. Medewerkster SOE N-Section voor het radioverkeer.

Tijger, bijnaam van de SIPO voor agent Tony Cnoops.

TITIAN, wireless operator Robert Arthur Chapman, VIC Escape Line.

TYBALT, mission name for André Wendelen. SOE T-Section. Was dropped in the night of 11 to 12th of August 1943 and went to Brussels. Was a friend of Henri Neuman (Caesar).

Toulouse, safe house: Robert Cabri, Rue du Rissignol, Toulouse.

Thurso, SOE zendschema. Frequenties: 5316, 5451, 5518, 5861, 5878, 6108, 6249, en 6449 kHz.

Tweed, SOE zenschema. Frequenties: 3653, 3734, 3837, 3977, 4043, 4089, 4200 en 42xx kHz.

Towy, SOE zenschema. Frequenties: 5517, 5603, 5643, 5738, 5851, 6279, 6384 en 6411 kHz.

TONNY, alias van A.G. Kloots, leider bij de KP.

Tuyl, van. Alias van Walraven van Hall, landelijk leider Nationaal Steun Fonds.

THEO, alias van Erik Berding. Persoons Bewijs Centrale, Amsterdam. Gaf aan Tobias Duitse documenten mee om hier in Engeland vervalsingen van te laten maken.

Tazelaar, Pieter (Peter). BBO agent/organisator, geboren 5 mei 1920 in Fort de Kock op Sumatra, IndonesiŽ. Overleden 6 juni 1993 in Hindeloopen. Gedropt in de nacht van 18 op 19 november 1944 op veld Ingram in de buurt van Haskerhorne. Codenaam van de missie
NECKING.

Tuijn, Willem. Marconist van de AC-zender van Dr. Brouwer in Bilthoven. Was getrouwd met Stella von Jessen, geboren 6 november 1912. Gescheiden in 1947? Adres: v.d. Heimstraat 12, Den Haag.

Tromp, Th. P. Ir. Bemiddelaar tussen Philips en het verzet.

Tijdgat, Ch.J. Commandant Radiogroep Noord van de OD, Museumstraat 6a, Groningen. PAØTY.

Til, van. Gewestelijk Commandant van de Orde Dienst in het Noorden. Wonende te Middelstum.

Thijssen, Jan. Alias
LANGE JAN of KAREL. Eerst hoofd radiodienst Orde Dienst, later oprichter van de Raad van Verzet en hoofd radiodienst van de RVV.

TON, alias van A.M.S. van Schendel, Chef marconist OD Radiodienst.

TONY, alias van MI-6/BI agent/marconist Tony Visser.

TILLY, alias van Jantje Sissingh.

THERESE, Mme. Denise Olie. Medewerkster van de Vic-Line.

Tromp, Theodoor Philibert Geboren te Voorburg, 9 juni 1903 - Eindhoven, overleden 1 juni 1984.
Hij was topman van Philips en minister van Waterstaat in het laatste oorlogskabinet (kabinet-Gerbrandy III) . Hij maakte daarvoor al deel uit van het College van Landbouw, Handel en Nijverheid in het bevrijde Zuiden. Hij stond bij Philips bekend als een tamelijk autoritaire manager.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderhield hij de contacten met de Verwaltung van het Philips-concern door de bezetter, en vanaf 1943 wist hij militaire en economische gegevens naar Engeland door te sluizen. Dit gebeurde in samenwerking met de Geheime Dienst Nederland en de zogeheten Groep Harry. Ook had hij contacten met de Ordedienst en de Raad van Verzet. De militaire en economische gegevens en inlichtingen werden door radiotelegrafisten van de Zendgroep Barbara naar het Bureau Inlichtingen (BI) in Londen doorgeseind. Daarnaast was hij betrokken bij de hulp aan neergestorte vliegers.
Op 5 april 1945 trad hij aan als Minister van Waterstaat in het Oorlogskabinet Gerbrandy III. Dit kabinet werd op 24 juni 1945 ontbonden. Hij bleef vertrouwensman van de regering en hij speelde ook een rol bij het opnieuw opzetten van een Nederlandse vliegtuigindustrie. Zo werd op zijn instigatie het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling te Delft opgericht en in 1947 adviseerde hij de regering om Fokker een contract te verlenen voor de bouw in licentie van de Gloster Meteor straaljagers voor de Koninklijke Luchtmacht. Op deze wijze kon Fokker ervaring opdoen voor de latere ontwikkeling van eigen vliegtuigtypes. In 1969 gaf hij een aanzienlijke som geld aan de gemeente Eindhoven om een internationaal muziekconcours in te richten. Dit werd het Tromp Muziekconcours.

Tammes, Johan Georg. Geboren 04-02-1873 te Groningen. Woonde in Amsterdam op de Nicolaas Maesstraat 74II. Trouwde op 12-05-1910 te Rotterdam met Anna van Rietschoten. Hij was directeur van een maatschappij voor ontkleuringskool. Bood onderdak aan WT-Operator Paul Polak. Het echtpaar had vier kinderen: Henrietta, Swanette, Andre & Bruin.