FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR ONE (1) STOP ALLE VIER GOED AANGEKOMEN CONTAINERS ONTVANGEN STOP HTSXY LXXXX END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP CONGRATULATIONS GOOD WORK STOP ASK DRIEHOEK TO OFFER MORE RECEPTION GROUNDS NORTH OF ROTTERDAM END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO (2) STOP BROADCASTING ONTVANGEN END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE (3) STOP SITUATIE IN ROTTERDAM VERWARD STOP LANDELIJKE LEIDER KP ZENDEN BEN EN MIJ MORGEN NAAR APELDOORN VOOR BINNENLANDS PHONE STATION COMMUNICATIE EN WAPENINSTRUCTIE STOP ROTTERDAM HEEFT GENOEG OPERATORS STOP MIJN WERK OVER GENOMEN DOOR THEODOOR STOP HDR DAAF (HANDHAAF) ECHTER MIJN SKEDS STOP ANSWER TONIGHT STOP HOME STATION OPERATOR WAS ZEER SLECHT STOP SEVEN END

TO BOATING VIA TORRIDGE STOP LET US HAVE YOUR CONTACT ADDRESS SOONEST AND ALSO WITH WHOM YOU ARE WORKING STOP HOW ARE THINGS GOING END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FOUR (4) STOP DRIEHOEK BESTAAT NIET IN ROTTERDAM STOP ALLE ACTIEF VERZET DOOR KP EN RVV STOP GOEDE COORDINATIE TUSSCHEN HEN STOP EJCBERFE KENT LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT VAN KP FRANK IN ROTTERDAM STOP IK WERK VOOR LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT EVENALS THEODOOR EN KAREL STOP MIJN ADRES IS DOKGELSBS STOP STUUR MIJN OPDRACHTEN VOOR OOSTEN DES LANDS RECHTSTREEKS NAAR DOORN STOP IK STA DAGELIJKS DRAADLOOS IN CONTACT MET LSC STOP NINE END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FIVE (5) STOP BERT IS BELAST MET RECEPTION GROUND LSSUOK ODAM HEEFT UITERST DRINGEND TENMINSTE DUIZEND STENS NODIG STOP STUUR ALLEEN STENS EN FEELENFLUG (VLIEGENSVLUG) STOP GEEF VOLGENDE AGENTEN VOLLEDIGE PAPIEREN EN KLEEDING MEE END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP YOUR NR THREE (3)  STOP PREFER THAT YOU SHOULD MAINTAIN CONTACT WITH HOME STATION FROM APELDOORN IF NECESSARY STOP YOUR LEADER SHOULD BE ABLE TO RECRUIT LOCALLY FOR INTERNAL COMMUNICATION STOP CONSIDER TWO RPT TWO PLANS TOO MUCH FOR THEODOOR STOP WE LEAVE YOU TO ACT ACCORDING TO CIRCUMSTANCES BUT PREFER NOT TO LOSE CONTACT WITH YOU STOP ADVISE US FINAL DECISION END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY SIX (6) STOP LEES LEO IN PLAATS VAN BERT STOP DRAADLOZE BINNENLANDSCHE COMMUNICATIE IS ESSENTIEL APELDOORN WORDT CENTRUM VOOR HET OOSTEN WAARMEE AMATEURS VANUIT DEVENTER EN ASSEN E NET HOME BCDE (MADE) SETS CONTACT HEBBEN STOP IK ZAL DAGELIJK CONTACT MET U HOUDEN STOP BEN GAAT VANDAAG NAAR APELDOORN STOP MIJN VERTREK UITGESTELD END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR SEVEN (7) STOP ACHT U DIRECTE VERBINDING MET GEHELE  OOSTEN NUTTIG STOP ZEND MIJ INSTRUCTIES VOOR WERK DAAR STOP GEEF MIJ ANDERS OMLIJNDE TAAK VOOR ROTTERDAM ZONDER INBREUK TE MAKEN OP WERK LEO STOP

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP HEREWITH URGENT APPEAL OF LSC FRANK STOP DO YOU WANT ACCOUNT OF DRIEHOEK CONFERENCE IN AMSTERDAM OF SUNDAY AND MONDAY IMI STOP AM STILL WORKING IN LSC HQ WITH FRANK STOP ONE COMMANDER FOR ROTTERDAM WILL BE APPY IN TEDSXON STOP SHALL CONSIDER HIM AS DRIEHOEK STOP AM NOT GOING TO APELDOORN STOP AM CONTACTING OD END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NR FIVE (5) STOP IMPORTANT YOU SHOULD REMAIN IN ROTTERDAM WITH FRANK OF LSC STOP LEO HAS ONLY ONE ONE RPT ONE OPERATOR ADVISABLE YOU THEREFORE REMAIN IN CONTACT WITH AND WORK FOR THEM STOP AWAIT YOUR NEWS OD STOP SEND REPORT ABOUT CONFERENCE DRIEHOEK AMSTERDAM STOP INTERNAL COMMUNICATIONS WITH EAST HOLLAND IS IMPORTANT BUT THEIR INFORMATION SHOULD BE SENT TO US THROUGH YOU IF POSSIBLE RPT IF POSSIBLE END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR NINE
(9) STOP QRC NR SIX (6) STOP OD PREPARES FOR VACUUM AFTER GERMAN QUITTING STOP THEY ARE APPOINTING BURGOMEISTERS AND POLICE IN COLLABORATION WITH CIVIL AUTHORITIES BUT DO NOT KNOW TO WHAT EXTEND LONDON BACKS THEM STOP ASK KLIJZING WHO WILL BE POLICE COMMANDANT FOR ROTTERDAM I EXPECT AFTER THE GERMANS QUIT STOP THEY THINK THEY WILL BE GIVEN FXCOUS IJE WITH TXRTM WHEN STOP ASK GBQ (NHQ?) TO INFORM ME ABOUT THEIR POSITION STOP WHY CAN NOT DROP MORE WEAPONS IMI END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NR SEVEN (7) STOP OD RPT OD HEEFT TEN AANZIEN BEVELVOERING POLITIE EN MARECHAUSSEE ALS OOK TEN AANZIEN MAATREGELEN TOT UITSCHAKELING OF AANWIJZING VAN BEPAALDE POLITIONELE FUNTIONARISSEN GENERLEI BEVOEGDHEID VAN WELKEN AARD DAN OOK STOP VERZOEKE ZULKS OP AFDOENDE WIJZE AAN LEIDING OD HERHAAL OD ... rest van de tekst is niet leesbaar.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NATIONAL X COMMANDER FOR RESISTANCE IN AMSTERDAM HAS ASKED FOR OPERATOR AND INSTRUCTOR AT ALKMAAR REPEAT ALKMAAR STOP CAN FRANK ARRANGE YOU CONTACT ADDRESS THROUGH AMSTERDAM STOP IF NOT WE WILL GET ONE FOR YOU STOP ADVISE RESULT STOP VAN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN STOP OD HERHAAL OD NIET HERHAAL NIET BEVOEGD BURGEMEESTERS AANWIJZEN OOK NIET TIJDENS EVENTUEEL VACUUM END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR TEN
(10) STOP I DO ASKED IN YOUR FIVE STOP LEO DOES NOT WANT TO USE ME STOP WHAT DO YOU WANT ME TO DO IMI STOP TWO DELEGATES OF EACH THREE ORGANISATIONS FROM TOP DRIEHOEK IN AMSTERDAM STOP THEY APPOINTED NATIONAL COMMANDER FOR ACTIVE RESISTANCE IN AMSTERDAM STOP DESTRUCTION HARBOR IN ROTTERDAM CONTINUES STOP ANSWER ON GROUND LUCIFER SOONEST DIRK IN ROTTERDAM STOP

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR ELEVEN (11) STOP JOURNEY TO ALKMAAR VERY DIFFICULT STOP I ANSWER TOMORROW STOP INDIEN NIET REEDS GESCHIED LANGS ANDERE ZEND MEER OVER POSITIE OD IN OVERGANGSTIJD STOP SEVEN END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP VAN PRINS BERNHARD AAN OD STOP BLIJKBAAR BIJ OD MISVERSTAND OMTREND ZIJN INSCHAKELING MIDEDENS VERTEGENWOORDIGE PHASE IN VERBAND ZIJN OUDE DOELSTELLING STOP IK EISCH DAT OD ONMIDDELLIJK AAN DE DAARVOOR IN AANMERKING KOMENDE LEDEN VIA GEWESTELIJKE COMMANDANTEN MEDEDEELT DAT IK EEN AANTAL VRIJWILLIGERS UIT ZIJN GELEDEREN REKEN DIE MET KP EN RVV LEDEN GEZAMENLIJK ACTIEF GAAN VECHTEN STOP MET LASTER DOELSTELLINGEN VAN DE OD HEB IK NIETS TE MAKEN EN DEZE MAG DOOR OD BESLIST NIET MET TEGENWOORDIGE STRIJD IN CONFLICT WORDEN GEBRACHT DUS MOGE GEWESTELIJKE LEIDERS MET DE TAAK VOOR LATERE PHASE UIT DIEN HOOFD NIET AUTOMATISCH DE LEIDING KRIJGEN IN TEGENWOORDIG STADIUM STOP DE OD VORME DUS STOOTROEPEN ZOOALS SUCCESVOL IN LIMBURG IS GESCHIED EINDE

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP SUGGEST YOU ARRANGE PROCEED TO AMSTERDAM TO WORK IN AMSTERDAM WITH DRIEHOEK OR TO ANY OTHER PLACE WHICH THEY CONSIDER IMPORTANT STOP IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES LET US KNOW END


 
Rotterdam, september 1944.
B2 in koffer.
© www.cryptomuseum.com
MCR-1 ontvanger.
© www.cryptomuseum.com
w.mugge@home.nl