Tobias Biallosterski, geheim agent tijdens de Tweede Wereld Oorlog in Nederland.
.
x
Enige tijd geleden vroeg Adri Wijnen van de site www.englandspiel.eu, mij hoe ik erbij gekomen was om mij juist in de geschiedenis van Tobias Biallosterski te verdiepen. Hieronder staat het verhaal.

Met mijn electronica achtergrond waren radio's en zenders sowieso een fasinerend iets, maar uitzenden met beperkte middelen tijdens de oorlog was wel iets heel speciaals en heel spannend. Toen ik van mijn vrouw hoorde dat zij een ver familielid had, Sjoerd Sjoerdsma, die in de oorlog geheim agent en telegrafist was geweest ben ik mij daar verder in gaan verdiepen. Het eerste boek wat ik over dit onderwerp kocht was geschreven door Eddy de Roever getiteld 'Zij sprongen bij maanlicht'. Hierin kwamen zowel Sjoerd Sjoerdsma als Tobias Biallosterski voor. Beiden hadden twee missies gedaan, maar de één was telegrafist en de ander organisator, maar beiden werkten voor dezelfde organisatie: Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) dat samenwerkte met het Engelse Special Operations Executive (SOE).

Via www.specialforcesroh.com ben ik Suzanne Biallot tegengekomen, die over Tobias Biallosterski een vraag stelde op het bijbehorende forum. Zij bleek een nicht van Tobias te zijn!
Doordat ik het boek 'Zij sprongen bij maanlicht' al in mijn bezit had was ik in staat een paar vragen van Suzanne op het forum van Special Forces Roll of Honor te beantwoorden. Dit alles vond plaats in 2009. Het bleef een tijdje stil vanuit Philadelphia, waar zij woont en ik besloot er nog eens een mailtje aan te wagen met de vraag of zij al meer informatie over Tobias had weten te vergaren. Uit het antwoord dat ik vrijwel meteen ontving bleek dat Suzanne in het bezit was van een boek dat ook door Eddy de Roever geschreven was en dat heette 'Londen roept Amsterdam'. Met de subtitel: 'De missie van de geheim agent Tobs Biallosterski en Henk Veeneklaas'. Haar probleem was echter dat zij geen Nederlands kon lezen, maar zou ik haar misschien kunnen helpen om een paar hoofdstukken te vertalen? Ik kreeg van haar een exemplaar opgestuurd en wij gingen aan de slag, in plaats van een paar een paar hoofdstukken werd echter het hele boek door ons in het Engels vertaald. Er bleven echter onduidelijkheden bestaan en met name via internet gingen wij samen verder graven.
Ook moest ik Suzanne uitleggen wat er in de oorlog in Nederland was gebeurd en wat de situatie voor de bevolking was. Stukje bij beetje waren wij in staat om meer informatie bij elkaar te schrapen en een duidelijker beeld te krijgen. Na ongeveer een jaar zoeken kwam ik tot de ontdekking dat de vrouw waar Tobias in de oorlog mee getrouwd was, Eva Mak-Skotting nog leefde en zij bleek de voornaamste bron van Eddy de Roever te zijn geweest. Via Inger, de dochter van Eva, was Suzanne in staat in contact met haar te komen en maanden later heeft zij Eva in Engeland bezocht.

Wij zijn nu jaren verder en de informatie over SOE, BBO en Tobias bleef zich maar opstapelen en op een gegeven moment had ik het gevoel dat wij hier iets mee moesten doen. Besloten werd om een website te gaan bouwen en daar wordt nu hard aangewerkt: www.tobiasbiallosterski.com. Tegelijkertijd ben ik bezig om binnen mijn reeds bestaande website een deel te reserveren voor het verhaal van Tobias Biallosterski. Er wordt nog steeds aan gewerkt want er worden nog altijd nieuwe stukjes van de puzzel gevonden. Het kan nog wel jaren duren voordat het einde in zicht komt en misschien is het huidige resultaat alleen "Just the end of the beginning".

w.mugge@home.nl
18-04-2019