Amsterdam, April 1945, week 4.
Zondag 22 April:

138, Henri Koot meldt dat een groot aantal dropping terreinen binnenkort onbruikbaar zullen zijn omdat de Duitsers ze onder water hebben gezet, of dat er mijnen in gelegd worden. Verder wil hij weten wat er in de zakken zit die gedropt worden tijdens operatie Mannah, zodat de distributie van voedsel voorbereid kan worden. De distributie zal onder leiding van Stephanus Louwes plaats vinden, hij was ook betrokken bij de didtributie van de Zweedse voedselhulp.

139
, Veeneklaas laat weten dat hij zit te springen om nieuwe zendschema's en voor elke frequentie die gebruikt wordt wil hij vijf kristallen hebben. Paul en Pieter kunnen blijkbaar elke vijf zenders op afstand bedienen.
140, niet aanwezig.

141
, Veeneklaas wil dat Paul Peters direct naar het PTT versterstation in Ermelo gaat, want hij heeft hier telefonisch contact mee.

???
, telegram van Henri Koot aan Londen, inhoud niet bekend.

142
, Herni Koot stuurt een spoed telegram aan
DEKKER (L. Neher?) waarin hij aangeeft dat de onderhandelingen met de Duitsers uiterst traag verlopen, er zijn veel partijen bij betrokken die niet alles (durven) zeggen. De Duitser compenseren hun geringe sterkte door steeds meer gebieden onder water te zetten die daardoor tevens geallieerde luchtlandingen voorkomen.

143
, Koot laat
RICHARD (Jacob van der Gaag) weten dat DEKKER zijn bericht in het Nederlands moet herhalen.

48, Londen laat Veeneklaas weten nieuwe zendschema's te zullen droppen, op welk veld wil hij ze hebben?

66, niet aanwezig.
67, niet aanwezig.

68
, Prins Bernhard laat weten dat BS manschappen geen helmen moeten dragen, hierdoor kunnen zij voor Duitsers aangezien worden.

69
, Koot ontvangt instructies omtrent de voedsel droppingen.

FROM DC VIA TOWY STOP MY NR ONE THREE EIGHT (138) STOP YOUR FIVE SIX (56) UP TO AND INCLUDING SIXTY (60) STOP PROPOSED GROUNDS PROBABLY FOR BEJATEB (GREATER?) PART UNSUITABLE ON ACCOUNT OF LAND MINES OR EXPECTED INUNDATIONS STOP I WILL GIVE SOONEST ENUMERATION USABLE GROUNDS STOP RECEPTION AND TRANSPORTATION IN HANDS LOCAL BS STOP DISTRIBUTION IN HANDS OF LOUWES AND TO BE EXECUTED SAME MANNER AS FOOD STUFFS SWEDISH RED CROSS STOP IN VIEW OF PREPARATORY WORK DISTRIBUTION PLEASE LET US KNOW EXACT CONTENTS OF SACKS STOP IF POSSIBLE STANDARD PACKAGES STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR ONE THREE NINE
(139) STOP NR FOUR SIX (46) AND NINE SEVEN (97) STOP URGENT YOU SEND US NEW SIGNAL PLANS WITH FIVE CRYSTALS FOR EACH FREQ IMMEDIATELY AS ALL PREPARATIONS ARE MADE STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY ONE FOUR ONE
(141) STOP PLEASE SEND DOUWE IMMEDIATELY TO VERSTERKER STATION ERMELO WITH WHICH WE HAVE DIRECT TELEPHONE CONTACT STOP

FROM DC VIA THURSO STOP ...
verder geen tekst beschikbaar.

FROM DC VIA THURSO STOP MY NR ONE FOUR TWO (142) STOP DRINGEND AAN DEKKER STOP UW ZES VIJF (65) STOP VRIJGAVE ROUTE ROTTERDAM VOOR RELIEFWERK ONDANKS MILITAIRE BEZWAREN DUITSCHERZIJDS BEDOELD ALS BEWIJS GOEDE TROUW BESPROKEN REGELING STOP UITBLIJVEN ANTWOORD ECHTER VEROORZAAKT VICIEUSE CIRKEL EN CATASTROPHHALE IMPASSE AANGEZIEN DUITSCHE INGEWIJDEN VOORAL SN OGD OT EN DEELS MOETEN STIL ZWIJGEN TEGENOVER ANDERE INSTANTIES WIER MILITAIRE ... VERBAND NADERENDE GEALLIEERDE TROEPEN NOODZAAKT TOT STEEDS VERDER GAANDE AFWEER MAATREGELEN DOOR INUNDATIE  ETC ETC IN ZOODANIGE OMVANG DAT DAARDOOR WANVERHOUDINGEN TUSSCHEN MILITAIRE  DUITSCHE EN GEALLIEERDE STERKTE WORDT GECOMPENSEERD STOP IN DIT KADER OOK WIERINGERMEER ALS DEFENSIE AFSLUITDIJK REINDUNDEERD TEGEN PARACHUTISTEN STOP

FROM DC VIA THURSO STOP MY NR ONE FOUR THREE
(143) STOP TO RICHARD FAOAK ALEOY RT DEKKER PLEASE SEND YOUR MESSAGE IN DUTCH STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR EIGHT (48) STOP YOUR ONE THREE NINE  (139) STOP WILL SEND NEW SIGNAL PLANS SOONEST ON WHICH GROUND YOU WANT THEM DROPPED STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR NINE
(49) STOP CYCLE TYRES INCLUDED IN LOAD ON GROUND OLIVER TWENTY SECOND APRIL STOP AS FROM MONDAY NIGHT TWENTY THIRD APRIL WILL TRY MANDRILL IKE BLACKBONE WILLIAM KLAAS WAVELL STOP TWO AIRCRAFT ON BLACKBONE AND KLAAS STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR SIX EIGHT (68) STOP TO CGS FROM PRINCE BERNHARD STOP RE HELMETS STOP HELMETS SHOULD ONLY BE WORN WHEN NOT IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED TROOPS AS POSITIVE RISK WEARER MISTAKEN FOR ENEMY UNIFORMED PERSONNEL AS THEY MAY BE MISUNDERSTANDING ABOUT THIS SEEMS ADVISEABLE NOT TO WEAR THEM STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR SIX NINE
(69) STOP TO CNBS STOP YOUR ONE THREE EIGHT (138) ABOUT FOOD DROPPING RECEIVED STOP WILL ADVISE CONTENTS OF SACKS SOONEST ALSO NUMBER OF TONS YOU MAY EXPECT ON EACH GROUND STOP YOU SHOULD ADVISE DROPPING GROUNDS SOONEST TO AVOID DELAY STOP RECEPTION SYSTEM IN DAYLIGHT IS AS FOLLOWS STOP THREE SMOKE FIRES IN THE FORM OF A TRIANGLE SURROUNDING THE DROPPING GROUND WITH A LARGE WHITE LETTER T FOR TOMMY IN THE MIDDLE OF THE GROUND STOP THE SIZE OF THE LETTER SHOULD BE TWENTY METRES AND THE WIDTH OF THE WHITE STRIPS SHOULD BE ONE METRE STOP THE TOP OF THE LETTER T FOR TOMMY SHOULD BE PLACED INTO THE WIND STOP ADVISE IF THIS UNDERSTOOD STOP WE REPLY SOONEST THEREAFTER AS TO WHEN YOU CAN START TO RECEIVE STOP DROPPING MAY TAKE TWO OR THREE DAYS ACCORDING TO TONNAGE TO BE DROPPED AND POSSIBLY TWO LOTS IN ONE DAY STOPMaandag 23 April: geen gegevens.


Dinsdag 24 April
:

148, op veld Mandril zijn op 23 april twee parachutisten (Bouma en Pleijsier) en 24 containers veilig geland.

FROM DOCTOR X VIA NESS STOP MY ONE FOUR EIGHT (148) STOP APRIL TWENTY THIRD ON MANDRILL TWO BODIES AND TWENTY FOUR CONTAINERS RECEIVED OK STOPWoensdag 25 April:

150, een Nederlandse onderhandelaar laat een bericht van de een Duitse onderhandelaar via Henri Koot aan de Nederlandse regering in Londen doorseinen. In pricipe geven de Duitsers toestemming om de bevolking in het westelijk deel van bezet Nederland van voedsel te voorzien.

151
, vervolg van telegram 150, de Duitsers willen niet dat er voedsel door vliegtuigen afgeworpen wordt.

152
, doordat de Duitsers de doodstraf hebben opgelegd aan een ieder die iets opraapt wat door een vliegtuig is uitgeworpen, wil Koot dat de voedsel droppingen worden opgeschort.

153
, aanvoer van voedsel per schip lijkt Henri Koot toch wel wat, maar hij gaat er bij de Duitsers op aandringen toch droppingsvelden ter beschikking te stellen.

154
, Henri Koot meldt dat de Duitsers gebieden onder water blijven zetten en dat versilting van bepaalde gebieden per uur toeneemt. Men moet in Londen tot actie overgaan.

144
, Henk Veeneklaas laat weten dat veld Edward klaar is om ladingen te ontvangen en de nieuwe zendschema's moeten op veld William gedropt worden.

145
,
niet aanwezig

146
, Veeneklaas geeft aan waar ladingen binnengekomen zijn en waar niet. Tevens geeft hij nogmaals het pinpoint van veld Ike op.

147
, Veeneklaas verstuurt om 13.00 uur GMT een bericht en vraagt Londen wanneer zij dit bericht hebben ontvangen.

50, Londen laat weten dat de piloot dat een lading op veld Winnepeg gedropt heeft op 21 april.

51
, het bericht van Veeneklaas dat hij om 13.00 GMT verstuurde, kwam om 12.30 GMT in Londen aan.
Er zit dus een uur tijdsverschil, Poundon/Grendon-Underwood heeft blijkbaar een half uur nodig om het bericht te ontvangen, te decoderen en per telex naar Londen te sturen.

72
, Londen laat Henri Koot weten dat de droppings operatie waarover hij via de radio gehoord heeft niet het plan van Londen is waarover Koot al eerder geinformeerd is.

73
, Eisenhower laat Seys Inquart via Henri Koot weten dat zijn vertegenwoordigers willen spreken over plannen die hij, Seys Inquart,  ingediend heeft om de toestand van de Nederlanders te verbeteren. Hij selt voor dat deze ontmoeting plaats vind op een plek dicht bij de linies aan de weg naar Amersfoort. Bij deze bespreking moeten ook de Nederlandse opperbevelhebber en een Duitse Marine Opper officier aanwezig zijn. Een vrijgeleide voor de Duitse officieren wordt gegarandeerd.


FROM DC VIA SIL STOP MY NR EEN VIJF NUL (150) STOP VAN CBS AAN REGEERING DRINGEND STOP DOOR INFORMATOR WERD ONDERSTAAND TELEGRAM AAN CBS TER VERZENDING DOOR GEGEVEN STOP QUOTE AN ALLIEERTES OBERKOMMANDO STOP ERSTENS STOP MITTEILUNG UBER VERSORGUNGNIEDERLANDISCHE ZIVILBEVOLKERUNG LEBENSMITTELN DURCH ABWURF AUS FLUGZEUGEN DURCH RADIO AUFGENOMMEN STOP ZWEITENS STOP GRUNDSATZLICH MIT LEBENSMITTELN VERSORGUNG NIEDERLANDSCHER ZIVILBEVOLKUNG EINVERSTANDEN STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DC VIA SIL STOP MIJN EEN VIJF EEN
(151) STOP DRITTEN VOTOP ABWURF AUS FLUGZEUGEN WIRD ABGELEHNT A AUS GRUNDER VERTEIDIGUNG STOP B DER VERSORGUNG ABWURF BEI TAGE UND IM BESONDERES BEI NACHT NICHT GENUG UND ZU KONTROLIEREN STOP C DA AUCH NACH ANSICHT NIEDERLANDISCHEN BEHORDEN VERTEILUNG NICHT SICHER GESTELLT SONDERN ABGEWORFENE LEBENSMITTELN UR ZUFALLIG EMHREISE UND SCHWARZHANDEL ZU KOMMEN STOP VIERTENS STOP VORSCHLAEGE SCHIFF SENDUNGEN UND ZUFUHR AUS BRABANT UND NORD OST NIEDERLANDEN STOP RECHTMASSIGE VERTEILUNG DURCH NIEDERLANDSCHER NAHRUNG APPARAT WIRD GARANTIERT STOP UNTERSTURTZUNG DURCH DEUTSCHE WEHRMACHT UND BEHORDEN DES REICHSKOMMISSARS ZUGESAGT STOP DER BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN WEHRMACHT IN DEN NIEDERLANDEN UNQUOTE STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DC VIA SIL STOP MIJN EEN VIJF TWEE
(152) STOP ADVISEER U DRINGEND OPSCHORTING VOEDSEL DROPPING TOT NADER BERICHT DERZERZYDS NA OVERLEG TUSSEN CBS EN VM STOP OM DER MATOR GEGARANDEERT OOK LOUWES TEGELIJKANDER UITVOERING OP HET OOGENBLIK STOP VERORDENINGEN BAEET TER STELLEN DOODSTRAF OP OPRAPEN VOORWERPEN AFKOMSTIG UIT GEALLIEERDE VLIEGTUIGEN ZODAT ZOLANG BEVELEN ZOWEL AFNDAITSE ONDERDELEN ALS AAN ZEER ONGEDISIPLINEERDE LANDWACHT NIET GEWIJZIGD ERNSTIGE WANORDE VALT TE DUCHTEN WAARVAN BEVOLKING SLACHTOFFER ZAL WORDEN STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DC VIA SIL STOP MIJN EEN VIJF DRIE
(153) STOP VOORGESTELDE AANVOER IN MIJN NR DRIE VIJF EEN DIRK (351D) VAN VIER EN TWINTIG APRIL PER CENTRALE REDERIJ ZOO MIJNS INZIENS TOCH G TOT BEOOGD RESULTAAT KUNNEN LEIDEN DOCH IK ZAL INTUSSEN TRACHTEN DUITSEN BEVELHEBBER EEN OF MEER TEREINEN AANSTONDS VOOR DROPPINGS AAN TE WIJZEN STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY ONE FIVE FOUR (154) STOP VAN CBS AAN REGERING STOP UITULAVEN (UITBLIJVEN) BESLISSING DIJKSCHADE DOOR DE ZICH GELEIDELIJK VOLTREKKENDE INUNDATIES EN DOOR VERZILTING ZIJN UUR TOT UUR TOENEMEN STOP BLIJF DAAROM VAN DRINGENDE SPHEX STOP

FROM DOCTOR X VIA NESS STOP MY ONE FOUR FOUR
(144) STOP YOUR SIX (46) AND FOUR EIGHT (48) STOP EDWARD READY FORTWITH STOP PLEASE SEND SIGNAL PLANS TO WILLIAM STOP

FROM DOCTOR X VIA NESS MY ONE FOUR SIX
(146) STOP APRIL TWENTY FIRST STOP LOADS LONECASTLE AND SALLY OK WINNIPEG AND IKE NO AIRCRAFT STOP APRIL TWENTY SECOND LOAD LALOE OK OLIVER NO AIRCRAFT STOP REPEAT POSITION IKE THIRTY EIGHT HUNDRED CATH CHURCH NIEUWVEEN TWENTY NINE HUNDRED CATH CHURCH KUDELSTAART FORTY FIFTY CHURCH RIJNSATERSWOUDE NINE TWO HUNDRED FIFTY CROSSING HOOFDDORP STOP

FROM DOCTOR X VIA NESS STOP MY ONE FOUR SEVEN
(147) STOP AM SENDING THIS MESSAGE AT THIRTEEN HUNDRED GMT STOP CONFIRM TONIGHT AT WHAT TIME RECEIVED STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FIFTY (50) STOP YOUR ONE FOUR SIX (146) PILOT REPORTED WINNIPEG SUCCESSFUL TWENTY FIRST APRIL STOP DID SALLY RECEIVE TWO LOADS STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FIVE ONE (51) STOP YOUR ONE FOUR SEVEN (147) RECEIVED TWELVE THIRTY GMT ON APRIL TWENTY FIFTH STOP

TO DC VIA SIL STOP OUT SEVEN TWO
(72) STOP TO CBNS STOP THE DROPPING OF FOOD WHICH YOU HAVE HEARD ABOUT ON THE RADIO IS NOT THE PLAN WE HAVE ALREADY ADVISED YOU ABOUT STOP RESISTANCE SHOULD THEREFORE NOT COME INTO THE OPEN OR TAKE PART IN RECEPTION UNTIL WE ADVISE YOU OFFICIALLY TO DO SO STOP

TO DC VIA SIL STOP OUR SEVEN THREE
(73) STOP TO CNBS STOP YOU SHOULD CONVEY THE FOLLOWING MESSAGE FROM SUPREME COMMANDER TO REICHS KOMMISAR SEYS INQUART STOP MESSAGE WILL BE DELIVERED IN WRITING STOP MESSAGE PART ONE BEGINS I AM INFORMED THAT CONVERSATIONS HAVE TAKEN PLACE BETWEEN CERTAIN DUTCHMEN AND YOURSELF IN WHICH PROPOSALS WERE PUT FORWARD BY YOU IN ORDER TO ASSIST THE PLIGHT OF THE DUTCH STOP I HAVE BEEN CHARGED TO HANDLE THIS MATTER STOP I THEREFORE SUGGEST AN IMMEDIATE MEETING BETWEEN MY REPRESENTATIVES AND YOURSELF COMMA THE COMMANDER IN CHIEF NETHERLANDS AND THE SENIOR GERMAN NAVAL OFFICER AT SOME RENDEZVOUS STOP IT IS SUGGESTED THAT YOU SHOULD APPROACH OUR LINES BY THE MAIN WEST EAST AMDERSFOORT ROAD STOP PLEASE INFORM ME IF THIS IS SUITABLE STOP YOUR SAFE CONDUCT WILL BE GUARANTEED STOP END OF PART ONEDonderdag 26 April:

157, dit bericht wordt via een B.I. (
Bureau Inlichtingen) officer vanuit versterkerstation Ermelo door gestuurd die het per direct beloofde te verzenden. De velden Klaas, Stork en Popeye zijn niet meer te gebuiken omdat zij onder water staan en er veel Duitsers in de directe omgeving zijn. Deze situaties kan het verzet niet in de hand houden.

In de tussenliggende tijd ontbreken de telegrammen 148 t/m 156.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY ONE FIVE SEVEN (157) VIA BI OFFICER ERMELO AT FOURTEEN THIRTY GMT AND AGREES TO GIVE IT PRIORITY STOP DID YOU GET IT IN TIME AS WE HEARD BBC MESSAGE AT EIGHTEEN FIFTEEN GMT STOP AS KLAAS STORK POPEYE INUNDATED AND MANY GERMANS IN NEIGHBOURHOOD THEY CANNOT BE USED STOP WE CANNOT CONTROL WHAT HAPPENED STOPVrijdag 27 April:

Henri Koot geeft een bericht van Seyss Inquart door dat hij op 26 april om 22.00 uur van een onderhandelaar heeft binnen gekregen. Seyss Inquart laat Eisenhower weten in principe akkoord te gaan met een te houden bespreking. Hij heeft hier voor rechter Ernst Schwebel en de afdelingleider Dr. Friedrich Plutzar aangewezen. Zij zullen zich per auto op 28 april tussen 11 en 12 uur richting de linie begeven (Achterveld). Koot en de Grote Advies Commissie vinden dat Van den Berg bij deze besprekingen aanwezig moet zijn omdat hij ook bij besprekingen over militaire zaken aanwezig is geweest.

Wie is deze Van den Berg?

156
, de Commandant van district 11 verzoekt via Radio Oranje om te laten roepen dat bij het onder water zetten van de Wieringermeer polder geen slachtoffers zijn gevallen. Met deze radioboodschap kunnen familieleden in de bevrijde gebieden op de hoogte worden gesteld en kunnen geruchten de kop worden ingedrukt.

157
,
niet aanwezig.

158
, Henk Veeneklaas bevestigd dat veld Sally twee ladingen ontvangen heeft, maar dat op veld Winnipeg geen vliegtuig is verschenen.

159
,
niet aanwezig.

160
, op 24 april werden in een Loosdrechts Plassen twee lijken aangetroffen n droeg een ID kaart bij zich op de naam van Pieter Jacob Bisdom. Veeneklaas vraagt of er een verbinding tussen beiden lichamen bestaat die mogelijk door piloot ... gedropt zijn samen met
FLUIT (Frans Dekker, marconist, hij overleefde de dropping).  En van de verdronken mannen is Johan Greidanus, JINGLE, zijn parachute ging niet open. Dekker en Greidanus werden in de nacht van 11 op 12 april 1945 gedropt. Dezelfde nacht werd ook B.I. marconist Janzen, NOORDEWIND, gedropt. Hij zou als marconist toegevoegd worden aan de Geheime Dienst Nederland met de zendschema's St. Hibernia en St. Saxonia. Ook hij verdronk echter. Allen hadden moeten landen op veld Popeye.

161, Veeneklaas laat Londen weten dat Pieter de Vos, BRAM, door Henri Koot bedigd is als officier.

162
, Koot adviseert de regering dat 'van den Berg' en 'een ander' bij de onderhandelingen in Achterveld ook aanwezig moeten zijn, omdat zij sedert het begin met de Duitsers besprekingen voerden. Ook adviseert hij dat de voorzitter van de Grote Advies Commissie (
VM) bij deze onderhandelingen aanwezig is.

52, Londen laat Veeneklaas weten dat
DOUWE (Paul Polak) zaterdag 28 april naar Ermelo vertrekt. Gegevens die voor direct belang zijn voor de geallieerde opmars dienen ongecodeerd verzonden te worden. Berichten over geheime operaties en geheime stukken moeten wel gecodeerd worden. Paul zal vanuit Ermelo de boodschappen van Henk Veeneklaas en Henri Koot doorsturen.

53
, Londen antwoordt op de vragen over de twee lichamen die in de Loosdrechtse Plassen zijn gevonden, maar helemaal duidelijk wordt het niet.
FLUIT (WHISTLE) is Frans Dekker die als marconist voor Borghouts en Greidanus zou gaan werken. De genoemde BERNHARD moet dus Greidanus zijn. Men kent bij SOE N-sectie blijkbaar niet de identiteit van het tweede lijk, B.I. marconist Janzen, die voor MIKI in Amsterdam had moeten gaan werken. Wie genoemde MAX is blijft onbekend, hij bevindt zich waarschijnlijk ook in Amsterdam.

Misschien wordt dit duidelijk als alle netwerken toegevoegd worden.

FROM DC VIA SIL STOP VAN CBS AAN REGEERING STOP INFORMATOR ZES EN TWINTIG APRIL TE TWEE EN TWINTIG UUR NAVOLGENDE SCHRIFTUUR QUOTE AN OBERBEFEHLSHABER GENERAL EISENHOWER  STOP NEHME VORSCHLAG ZU EINER BESPRECHUNG DER VON DEN HOLLANDERN VORGEBRACHTEN AN LIEDEN GRUNDSAETZLICH AN STOP ENO SENDE ZUNACHTS ZUR FESTLEGUNG DER FUER DIESE BESPRECHUNG IN BETRACHT KOMMENDEN PROTOKOL FRADENAAS SONDER BEVOLLMAECHTIGTEN REICHS RICHTER ERNST SCHWEBEL BEAUFTRAGTER FUER PROVINZ ZUID HOLLAND IN BEGLEITUNG DES ABTEILUNGSLEITERS DOKTOR FRIEDRICH PLUTZAR STOP DIE BEIDEN HERREN WERDEN SICH IM KRAFTWAGEN AN ACHTUNDZWANZIGSTEN APRIL ZWISCHEN ELF UND ZWOELF UHR DEUTSCHER SOMMERZEIT AUD DER STRASSE AMERSFOORT AUF IHRE FRONTLINIE ZUBEGEBEN STOP BITTE UM EMPFANGSTBESTAETIGUNG STOP REICHSKOMMISSAR SEYSS INQUART STOP UNQUOTE GENOEMDE REICHSRICHTER SCHWEBEL HEEFT RANG VAN GENERAAL MAJOOR STOP CBS EN VM ADVISEREN REGEERING TE BEVORDEREN DAT VAN DEN BERG BIJ BESPREKINGEN IN AMERSFOORT ZIJ OM VOORLICHTEN IN AANSLUITING VAN REEDS GEVOERDE MILITAIRE ONDERHANDELINGEN STOP VOOR VOORLICHTING IN CIVIELE AANGELEGENHEDEN SFINT (VINDT) VM ... verder geen tekst beschikbaar op blz. 134 NIOD copie.

FROM DC VIA SIL STOP MY ONE FIVE SIX (156) STOP GC ELEVEN REQUESTS THE FOLLOWING BE MADE KNOWN VIA RADIO ORANGE STOP NO INHABITANTS WIERINGERMEER KILLED BY ININDATION STOP THIS FOR RELATIVES IN LIBERATED PARTS AND TO UNNERVE RUMORS STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY ONE FIVE EIGHT
(158) STOP YOUR FIFTY (50) STOP SALLY DID RECEIVE TWO LOADS WINNIPEG NO AIRCRAFT STOP

FROM DOCTOR X VIA ... STOP MY ONE SIXTY
(160) STOP APRIL TWENTY FOURTH TWO BODIES FOUND ACCIDENTALLY IN LOOSDRECHT LAKES STOP ONE WITH IDENTITY CARD PIETER JACOB BISDOM STOP IS THERE ANY CONNECTION BETWEEN THESE BODIES WHO WERE SUPPOSTED TO BE DROPPED BY YOUR PILOT .... TOGETHER WITH FLUIT STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY ONE SIX ONE
(161) STOP AAN MAJOR KAREL STOP BRAM VIJF EN TWINTIG APRIL BEEDIGD ALS OFFICIER DOOR CBS STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY ONE SIX TWO (162) STOP VM AAN REGEERING DRINGEND STOP DOOR DUITSCH INITIATIEF DOOR DOOR INFORMATOREN EN VAN DEN BERG NAMENS VM EN CBS GEVOERDE BESPREKINGEN HEBBEN DOEN BLIJKEN DAT ZICH ZEER GROOTE BELEIDSVRAGEN OP CIVIEL GEBIED ZULLEN VOORDOEN DIE MEDE TEN NAUWSTE SAMENHANGEN MET RECENTE ONTWIKKELINGEN VAN DE VERHOUDINGEN HIER TEN LANDE STOP NAAR OORDEEL VAN VM MAAKT DIT UITERMATE GEWENSCHT DAT NAAST VAN DEN BERG EN ANDER DIE GEHEEL VAN HET VERLOOP DER BESPREKINGEN TOT OP HEDEN OP DE HOOGTE IS EN DIE VOORTS OVER GROOTE ERVARING OP BESTUURSGEBIED BESCHIKT TIJDENS DE ONDERHANDELINGEN BIJ AMERSFOORT VOOR RUGGESPRAAK AANWEZIG IS STOP VM DRINGEN ER BIJ U OP AAN DAT ALS ZOODANIG DE VOORZITTER WORDT VERZOCHT OVER TE KOMEN STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FIVE TWO (52) STOP DOUWE PROCEEDING ERMELO SATURDAY STOP AS FAR AS SECURITY WILL ALLOW INTELLIGENCE SHOULD BE SENT THROUGH EN CLAIR AND ONLY OPERATION AND SECRET TRAFFIC BE SENT EXCLUSIVELY IN CODE STOP DOUWE WILL RETRANSMIT YOUR MESSAGES TO US STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR FIVE THREE
(53) STOP YOUR ONE SIX ZERO (160) STOP RE TWO BODIES FOUND DROWNED STOP FLUIT PARACHUTED WITH TWO OTHER MEN STOP BERNHARD AND FLUIT WERE TO WORK FOR PETER ZUID STOP FLUIT SHOULD KNOW WHAT HAPPENED TO BERNHARD STOP IF HE DOES NOT THEN THE SECOND BODY MUST BE THAT OF BERNHARD STOP ASK MIKI OF BI FOR PACKAGE ADDRESSED TO MAX WHICH SHOULD GO TO PETER ZUID AND NOT TO MAX OF BI STOPZaterdag 28 april:

162, de voedsel dropping zullen volgens het Duitse voorstel slechts op vier plekken plaatsvinden. Het veld aan de Waalhaven is verruild voor een veld aan de Kralische Plas. Dit is door gegeven aan SHAEF. Veeneklaas moet zo snel mogelijk rapporteren hoe de droppingen zijn verlopen.


TO DOCTOR X VIA SIL STOP OUR FIVE SIX
(56) STOP REFERENCE YOUR ONE SIX TWO (162) AND THREE (163) FOOD DROPPING STOP FOOD DROPPING WILL TAKE PLACE ON THE FOUR DESIGNATED GROUNDS STOP ALL ARRANGEMENTS AS PER GERMAN PROPOSAL STOP THE CHANGE OF WAALHAVEN GROUND FOR KRALINGSCHE PLAS WAS COMMUNICATED TO SHAEF STOP REPORT SOONEST RESULT OF DROPPING STOP
Zondag 29 april:

166, Veeneklaas geeft aan dat hij bericht 58 begrepen heeft.
Dit bericht is niet aanwezig.

167
, Koot is bang dat de onderhandelingen in Achterveld alleen over voedseldroppingen gaan, terwijl de Duitsers doorgaan met plegen van grootschalige vernielingen.

168
, vervolg van bericht 167.

61
, Pieter de Vos laat Londen weten dat hij op het nood zendschema elke dag om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 18.00 uur zal luisteren. Hij komt zelf niet in de lucht omdat men hem blijkbaar niet hoort ondanks dat hij de week hiervoor verschillende pogingen gedaan heeft. Hij wil een nieuwe zendfrequentie hebben.

81, Minister Gerbrandy laat Koot weten dat de onderhandelingen niet alleen over voedselvoorziening gaan. Maandag 30 april gaat men verder met onderhandelen in Achterveld.

40
, Londen geeft twee nieuwe frequenties op maar dit lijken frequenties van het Homestation in Engeland te zijn. Pieter moet dus om n van de twee frequeties 5747-, of 5902 kHz Engeland kunnen horen want op beiden wordt gelijktijdig gezonden en men gebruikt de callsign van zendschema Sil.

41
, Pieter moet opgeven welke frequenties hij gewisseld wil hebben.


FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY ONE SIS SIX
(166) STOP YOUR FIVE EIGHT (58) UNDERSTOOD STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY NR ONE SIX SEVEN (167) STOP  VAN CBS AAN BNS EN REGEERING STOP UIT TELEGRAM VIJF TWEE (52) BI VAN GENERAAL EISENHOWER ZOU OPGEMAAKT KUNNEN WORDEN DAT ONDERHANDELINGEN BEPERKT ZULLEN BLIJVEN TOT RELIEF AANGELEGENHEDEN STOP GEZIEN VOORTSCHRIJDING OORLOG KAN NU WELLICHT WEDER WORDEN TERUGGEGREPEN OP HET GESTELDE IN TELEGRAM DRIE TWEE EEN (321) BI HOEWEL NIET IS GEBLEKEN DAT DUITSCH STANDPUNT VERVAT IN DRIE TWEE VIER (324) BI SEDERT IS GEWIJZIGD STOP WORDT VERVOLGD STOP

FROM DC VIA SIL STOP MY ONE SIX EIGHT
(168) STOP BLIJFT OVERIGENS HET TERUG DRAAIEN VAN GENOMEN MAATREGELEN IN DEN RUIMSTEN ZIN HETGEEN AAN DE BESPREKINGEN TEN GRONDSLAG HEEFT GELEGEN ZEER URGENT ACHTEN MET HET OOG OP NOG DAGELIJKS ZEER TOENEMENDE SCHADE EN VOLSTREKT NIET TE VOORZIENE RISICOS STOP DAAR OP DAN UITERAARD DE DOOR MINISTER GERBRANDY IN SNK VIER VIJF (45) VAN TWEE DRIE APRIL AANGEGEVEN CONTROLE VAN BESLISSEND BELANG STOP EINDE STOP

FROM BACKGAMMON VIA SIL STOP MY SIX ONE (61) STOP WILL LISTEN TO EMERGENCY FREQ EVERY DAY AT NINE TWELVE FIFTEEN AND EIGHTEEN HUNDRED HRS GMT STOP CAN YOU SEND BLIND ALL MESSAGES WHEN YOU LIKE STOP WILL NOT COME UP BECAUSE YOU DID NOT HEAR ME ANYHOW LAST WEEK WHEN I TRIED SEVERAL TIMES STOP PLEASE CHANGE THIS FREQ STOP TWO

TO DC VIA VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT ONE (81) STOP AAN CBS VAN GERBRANDY STOP UW EEN ZES ZEVEN (167) EN ACHT (168) STOP ONDERHANDELINGEN GAAN NIET UITSLUITEND OVER VOEDSELVOORZIENING DOCH TEVENS OVER BEKENDE VOORSTELLEN ZAAK ECHTER GEHEEL IN HANDEN SUPREME COMMANDER DIE VOLGENS ONZE INLICHTINGEN MAANDAG VERDER DOET ONDERHANDELEN STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR ZERO
(40) STOP YOUR SIX ONE (61) STOP WE ARE AGREE AND WILL START AS FROM MONDAY THIRTIETH STOP WE WILL USE FREQ FIVE SEVEN FOUR SEVEN (5747 kHz) AND FIVE NINE ZERO TWO (5902 kHz) SIMULTANEOUSLY USING SIL CALLSIGNS STOP CONFIRM THIS UNDERSTOOD STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR ONE
(41) STOP PLEASE QUOTE NUMBERS OF FREQS YOU WISH US TO CHANGE ON YOUR PLAN STOPMaandag 30 april:

In een ongenummers telegram bedankt Koot names de bevolking voor de voedseldroppingen die op 30 april begonnen zijn.

164, Henk Veeneklaas begrijpt niets van bericht 53 van Londen. Hoe kan
FLUIT nu weten wat er met BERNHARD is gebeurd als hij als eerste het vliegtuig verlaten heeft. FLUIT is als eerste tijdens de tweede run van het vliegtuig gesprongen en tijdens de derde run zijn de containers en manden gedropt.
FLUIT heeft zich na landing onmiddellijk gemeld, maar men heeft gedurende de nacht tervergeefs naar de twee andere mannen gezocht. Ook een aantal manden waren niet te vinden. De volgende dag heeft men kilometers buiten veld Popeye nog twee manden gevonden. Omdat Londen niet reageerde op bericht 93 van Veeneklaas heeft men aangenomen dat de twee mannen niet gesprongen zijn en een aantal manden niet is afgeworpen. Henk wil nu van Londen weten hoe het zit met deze dropping.

172
, Koot en de Grote Advies Commissie raden Prins Bernhard en de regering aan om de capitualtie 's nachts in te laten gaan, om deze op die manier zo rustig mogelijk te laten verlopen. De geallieerde troepen moeten dan ook 's nachts de grote steden bezetten.

Pieter de Vos laat weten dat hij bericht 40 van Londen begrepen heeft.

62, Londen geeft aan Henk Veeneklaas de waterstanden van de Rijn door. Dit in verband met de inundaties in nederland.

82
, Prins Bernhard laat Koot weten dat Van Rijn in Rotterdam heeft aangegeven dat zoveel mogelijk mannen van het 'Niet Strijdend' gedeelte van de BS zich moeten aansluiten bij het 'Strijdend gedeelte'.
Dit gaat tegen de orders van de Prins in, weet Koot hier iets van? Hij moet contact met Van Rijn opnemen en deze orders terugdraaien naar de oorspronkelijke orders.


FROM DC VIA SIL STOP FROM CBS AND VM TO GOVERNMENT STOP IN NAME OF DUTCH PEOPLE WE EXPRESS DEEPEST GRATITUDE TO YOU AND OUR ALLIES FOR FOOD DROPPING WHICH BEGAN TODAY STOP

FROM DOCTOR X VIA VALIDATE STOP MY ONE SIX FOUR (164) STOP DO NOT UNDERSTAND YOUR FIVE THREE (53) STOP HOW SHOULD FLUIT KNOW WHAT HAPPENED TO BERNHARD AS FLUIT PARACHUTED FIRST STOP I WAS MYSELF ON POPEYE THAT NIGHT AND SAW RECEPTION COMMITEE WORKED ALLRIGHT STOP ON SECOND RUN FLUIT PARACHUTED AND IN THIRD RUN CONTAINERS WERE DROPPED STOP WE SEARCHED FOR OTHER TWO MEN AND MANY PACKAGES AS YOU HAD ANNOUNCED THEM AND FLUIT REPORTED IMMEDIATELY THE SAME AFTER HAVING BEEN DROPPED STOP THOUGH POPEYE BEING LARGE GROUND WE FOUND NOTHING THAT NIGHT STOP NEXT DAY FEW MILES OUTSIDE POPEYE TWO PACKAGES WERE FOUND STOP AS YOU NEVER REFERRED TO MY NINE THREE (93) REPORTING ON DROPPING WE GAVE UP FURTHER SEARCHING SUPPOSING TWO MEN AND PACKAGES HAD NOT BEEN DROPPED STOP PLEASE ANSWER STOP

FROM DC VIA NESS STOP MY ONE SEVEN TWO
(172) STOP VAN CBS AAN BNS EN REGEERING STOP IN OVERWEGING WORDT GEGEVEN EVENTUELE CAPITULATIE BEZETTING WESTELIJK NEDERLAND TE DOEN AANVANGEN IN AVONDUREN STOP GEDURENDE DEN NACHT CONCENTRATIE DUITSCHE TROEPEN IN BEPAALDE KAZERNES ALDAAR ONTWAPEND TERWIJL TE GELIJKER TIJD TER BEWARING ORDE EN RUST DBOAC NBS RPT SSDE NOODIGE POSITIES WORDEN INGENOMEN STOP IN OPEN BEKENDMAKING PER RADIO NIET EERDER DAN MORGEN UREN COMMA WORDT RUSTIG VERLOOP CAPITULATIE BEVORDERD STOP DUITSCHERS DIENEN TER STOND IN ALLE VAN EENIG BELANGZIJNDE STEDEN WAPEN EN MUNITIE DEPOOS AAN TE LEGGEN TERVOLDE DE BEWAPENING BS EN BETROUWBARE ELEMENTEN POLITIE STOP GEALLIEERDEN DIENEN TROEPENMACHT IN GEREEDHEID TE HOUDEN DIE GEDURENDE DEN NACHT SNEL DE GROOTSTE STEDEN BEZET STOP

FROM BACKGAMMON VIA NESS STOP YOUR FOUR ZERO (40) UNDERSTOOD STOP ZERO

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR SIX TWO (62) STOP PREDICTION COLOGNE RHINE LEVELS STOP ONE STOP AT ZERO ONE ZERO ZERO HOURS THIRTIETH APRIL THIRTY EIGHT POINT SIX THREE METRES STOP AT ZERO ONE ZERO ZERO HOURS FIRST MAY THIRTY EIGHT POINT SEVEN THREE METRES STOP TWO STOP FORECAST STOP UPPER RHINE WILL CHANGE LITTLE AND THE MIDDLE AND LOWER RHINE WILL RISE SLOWLY STOP ABOUT FOURTH MAY COLOGNE WILL CREST AT THIRTY EIGHT POINT EIGHT THREE METRES AND NIJMEGEN AT EIGHT POINT NINE ZERO METRES STOP SHOWERY WEATHER WILL CONTINUE THROUGHOUT NIGHT TWENTY NINTH THIRTIETH APRIL WITH HEAVIEST RAIN ALONG MOUNTAINS OF MIDDLE AND UPPER RHINE STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT TWO
(82) STOP AAN CBS VAN BNS STOP VAN RIJN ROTTERDAM BERICHT DAT CSG ROTTERDAM VERKLAART ZICH DAARBIJ BASEEREND OP DEZERZIJDS GEGEVEN ORDERS DAT HET NSG DER BS ZOOVEEL MOGELIJK MOET OVERGAAN IN SG STOP UITERAARD DEZERZIJDS GEENERLEI ORDER IN DEZEZIN GEGEVEN STOP IS U VAN DEZE OPVATTING VAN CSG ROTTERDAM IN VERBAND DAARMEDE GEWIJZIGDE BEVELVOERING IETS BEKEND STOP GELIEVE TE ONDERZOEKEN EN OORSPRONKELIJKE VOLGENS U BEKENDE ORDERS TE HERSTELLEN STOP VERZOEKE SPOEDIG BERICHT STOP                                                  VERDER NAAR MEI 1945 WEEK 1

                                                  TERUG NAAR APRIL 1945 WEEK 3

                                                      TERUG NAAR OVERZICHT.
                                                           ©
w.mugge@home.nl