Amsterdam, Maart 1945, week 4.
Zondag 18 Maart:

11, Londen laat Henk weten dat de piloot vrijdagnacht geen ontvangstploeg op veld Hudson heeft gezien, is alles daar wel in orde vraagt men zich af. Die nacht wil Londen een dropping op veld Sally uitvoeren. Hierbij zal één speciale container gedropt worden die gemerkt is met wiite letters DB. Hierin zitten twee zend-ontvangers, zendschema's en codeboeken voor Pieter en Paul. Henk moet antwoorden geven op de vraagen over het gebruik van Eureka bakens en S-Phones. Ook wil Londen weten of hij de codezinnen en de letters voor de velden Hudson, Mandrill en Sally begrepen heeft.

13
, Henri Koot moet aangeven wat hij bedoelt met militaire discipline voor de leden van de NBS.

14
, Prins Bernhard laat Henri Koot weten dat hij
PETER-ZUID (Peter Borghout) heeft aangesteld als tweede man van de NBS en plaatsvervanger van Koot. Tevens is Borghouts landelijk commandant van het strijdende gedeelte van de NBS.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ELEVEN (11) STOP TRIED HUDSON SATURDAY NIGHT SEVENTEENTH MARCH BUT PILOT REPORTS NO RECEPTION SEEN STOP PLEASE TELL US IF EVERYTHING IS OK STOP YOUR TWO FIVE (25) STOP WILL TRY SALLY SINDAY NIGHT EIGHTEENTH MARCH NORMAL LOAD INCLUDING ONE SPECIAL CONTAINER MARKED DB IN LARGE WHITE LETTERS CONTAINING TWO SETS PLANS AND CRYSTALS FOR DOUWE AND BRAM STOP PLEASE ANSWER OUR QUESTIONS ABOUT EUREKAS AND SUGAR PHONES AND ALSO CONFIRM THAT YOU HAVE RECEIVED AND UNDERSTOOD OUR NUMBER FOUR (4) CONCERNING NEW BBC MESSAGES AND FLASHING SIGNAL LETTERS FOR GROUNDS MANDRILL SALLY AND HUDSON STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE
(13) STOP PLEASE REPEAT LAST PART OF YOUR TWO ONE (21) AFTER QUOTE MILITARY DISCIPLINE OF ALL MEMBERS NBS VERY NECESSARY UNQUOTE STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR
(14) STOP TO CNBS FROM PRINS BERNHARD STOP PETER ZUID WORDT UITGEZONDEN ALS UW NUMMER TWEE EN PLAATS VERVANGER STOP TEVENS COMMANDANT STRIJDEND GEDEELTE VOOR GEHEEL BEZET GEBIED EN DESKUNDIGE OP SABOTAGE GEBIED STOPMaandag 19 Maart:

12, opnieuw is een dropping fout gelopen, de lampen op veld Sally werden plotseling uitgeschakeld. Heeft het vliegtuig een lading accu's toch gedropt omdat deze geladen moeten blijven? Dinsdagnacht 20 maart wil men proberen een lading op veld Popeye te droppen. De grondploeg moet de lampen pas uitschakelen als de dropping helemaal klaar is.

15, Londen wil met spoed een contactadres en wachtwoord van Henri Koot hebben in Amersfoort of Apeldoorn. Men wil daar waarschijnlijk weer een agent droppen.

16
, Koot wordt gevraagd wat er nu precies aan de hand is met het afleggen van de eed voor leden van de NBS.

41, Londen laat Paul en Pieter weten dat er twee telegrammen niet te decoderen zijn. Welk nummer en welke pagina men heeft gebruikt van de one-time-pad code.


TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP URGENT YOU REPLY IMMEDIATELY TO OUR QUESTIONS STOP PILOTS REPORTS NO RECEPTION AT HUDSON ON SEVENTEENTH MARCH STOP PLEASE EXPLAN STOP AT SALLY ON EIGHTEENTH MARCH LIGHTS WERE SWITCHED OFF AND THEN TOO LATE AND PILOT HAD TO DROP LOAD ACROSS BATTERIES MUST BE KEPT FULLY CHARGED STOP WILL TRY POPEYE AS FROM TUESDAY NIGHT TWENTIETH MARCH WITH FULL LOAD CONTAINERS AND FOUR PACKAGES INCLUDING BROADCAST RECEIVERS AND GRENADES AND STEAM GENERATOR STOP PLEASE MAKE CERTAIN THAT FIRST CLASS RECEPTION LIGHTS ARE SHOWN AND NOT EXTINGUISED UNTIL DROPPING HAS BEEN COMPLETED STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FIVE
(15) STOP CAN YOU GIVE US URGENTLY GOOD CONTACT ADDRESS AND PASSWORD FOR AN OPERATOR IN THE AREA OF AMERSFOORT OR APELDOORN STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SIX
(16) STOP FOLLOWING MESSAGE RECEIVED FROM PRINCE QUOTE RECEIVED REQUEST OATH FROM EDWARD STOP UNDERSTOOD YOU WERE IN AGREEMENT THEREFORE OUR TELEGRAM TO YOU STOP IF YOU DO NOT AGREE THIS NATURALLY MAYBE DISPENSED WITH UNQUOTE STOP

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FOUR ONE (41) STOP FOR YOU OR BRAM STOP CANNOT DECODE YOUR LAST MESSAGES NUMBERED THREE SEVEN (37) AND TWO ONE (21) STOP PLEASE TELL US SOONEST NUMBER AND PAGE OF ONE TIME PAD YOU OR OTHERS HAVE USED STOPDinsdag 20 Maart:

17, Prins Bernhard instruëert Henri Koot over het gebruik van armbanden bij de NBS.

17
, Prins Bernhard maakt Henri Koot duidelijk dat in de NBS geen befehl ist befehl cultuur heerst.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SEVEN (17) STOP FOR CNBS STOP FROM PRINCE BERNHARD STOP REFFERING MY BROADCAST IN SEPTEMBER LAST YEAR ASKING MEMBERS RESISTANCE MOVEMENTS PREPARE ARMBANDS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES ARMBANDS SHOULD BE WORN ONLY BEFORE COMPLETE LIBERATION BY RESISTANCE ENGEAGED IN OPEN COMBAT WITH ENEMNY OR IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED FORWARD TROOPS IN ORDER TO PROTECT THEM AGAINST TREATMENT AS FRANCTIREURS STOP MUST NOT BE WORN WHEN ENGAGED IN CLANDESTINE OR SEMI CLANDESTINE OPERATIONS AND DEFINITELY NOT AFTER OVERRUN BY ALLIED FORCES WHEN NEW ARMBANDS WILL BE ISSUED BY US STOP ADVISE ALL THIS CLEARLY UNDERSTOOD STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SEVEN
(17) STOP AAN CNBS VAN CNBS STOP IN VERBAND UW VOLLEDIG ZEGGENSCHAP EN STRAF BEVOEGHEID VERZOEK IK U BIJ BEVELEN AAN REGIONALE COMMANDANTEN ER MEDE REKENING TE HOUDEN DAT DOOR PLAATSLIJKE OMSTANDIGHEDEN SOMS UITVOERINGS BEVEL UITERMATE MOEILIJK ZONIET ONMOGELIJK IS STOP HET IS WENSCHELIJK OM AAN COMMANDANTEN BIJ GEVEN VAN BEVELEN DE MOGELIJKHEID VAN NIET UITVOERING EEN HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER TE LATEN STOP WIJ DOEN HET ZELFDE BIJ RECHTSTREEKSCHE BEVELEN AAN HEN VIA LONDEN STOPWoensdag 21 Maart:

30, er zijn problemen met de verbindingen met het Homestation in Engeland. Heeft Londen wel bericht 27 van Henk ontvangen waarmee de droppingen op veld Hudson tijdelijk worden stilgelegd.

31
, Henk Veenklaas verstuurd nogmaals het bericht om voorlopig niet meer op veld Hudson te droppen omdat de Duitsers in de omgeving op zijn zijn naar een piloot die zijn toestel verlaten heeft.

50, Paul Polak legt uit wat voor problemen hij en Pieter ondervinden. De Duitsers zitten hen steeds dichter op de hielen en het Homestation is nauwelijk of niet te ontvangen. Hij vraagt om reserve sets, reserve zendschema's en reserve kristallen.

19, Londen laat Henri Koot weten wat het verzet moet doen direct na de bevrijding van steden en dorpen.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE ZERO (30) STOP YOUR TWELVE (12) STOP SORRY WT CONTACT FOR TECHNICAL REASONS STOP WE DO OUR BEST STOP SATURDAY MORNING HOME STATION GAVE QSL FOR MY TWENTY SEVEN (27) CANCELLING OPERATION HUDSON DID YOU NOT GET IT STOP WILL RECODE

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE ONE
(31) STOP PLEASE DO NOT DROP ON HUDSON UNTIL FURTHER NOTICE AS GERMANS ARE SEARCHING FOR FIGHTER PILOT WHO PARACHUTED ON HUDSON AREA STOP

Op zondag 15 maart 1945 maakt Spitfire piloot Andrzej Dromlewicz een geslaagde noodlanding bij Katwoude.FROM BOATING VIA THURSO STOP MY NR FIFTY
(50) STOP AS ARE TRACED DOWN BY DF RPT DF REGURLARLY AND BOTH HAD NARROW ESCAPE AND MOST TIMES DO NOT HEAR YOU CALLING ON OUR SKEDS AND BLIND SENDING TOO RISKY CONTACT WAS INTERRUPTED SORRY STOP IMPORTANT YOU SHOULD SEND US RESERVE SETS PLANS AND CRYSTALS FOR SUCH EMERGENCIES STOP INCREASE YOUR POWER IF POSSIBLE OR CHANGE YOUR FREQUENCY STOP PLEASE ADVISE STOP ZERO

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMER ONE NINE (19) STOP TO COMMANDERS NOORD EN ZUID HOLLAND STOP SPECIAL ORDER NUMBER THREE STOP AS AND WHEN TOWNS AND VILLAGES ARE LIBERATED THE LOCAL RESISTANCE LEADER OR HIS REPRESENTATIVE ONLY WILL BE PRESENT AT THE LOCAL STADHUIS TO MEET THE ALLIED REPRESENTATIVE IN ORDER TO GIVE THEM ALL THE NECESSARY LOCAL CONTACTS AND ASSISTANCE STOP END OF ORDER NUMBER THREE STOPDonderdag 22 Maart:

36, ook Henk geeft aan dat de Duitsers Paul bijna te pakken hadden, zelf op een nieuw zendschema en op een nieuw adres. Ook storen de Duitsers zelfs de nieuwste frequenties van het Homestation.

13, van Londen,
helaas geen tekst zichtbaar op copie NIOD.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE SIX (36) OF TWO TWO STOP DF TRACED DOWN DOUWE WORKING ON NEW PLAN ON NEW ADDRESS AFTER FIFTEEN MINUTES STOP HAVE YOU SUGGESTIONS STOP GERMANS PUTTING STRONG WRM RPT QRM EVEN ON YOUR NEW FREQUENCIES STOP TRYING TO KNOCK OUT DF SYSTEM STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE (13) STOP verder geen tekst zichtbaar.
Vrijdag 23 Maart.


Zaterdag 24 Maart:

14, Veeneklaas moet de naam van de piloot herhalen uit bericht nummer 30.

20, blijkbaar een bericht dat ook naar Peter Tazelaar in Friesland is gestuurd.

21
, voor  Regio 2 zijn activatie berichten uitgezonden.

22
, blijkbaar een bericht dat ook naar Peter Tazelaar in Friesland is gestuurd.

23
, Prins Bernhard geeft aan dat het ook mogelijk is om direct na de bevrijding eventueel nog wapens voor de NBS te droppen

24, gaat over eventuele vorderingen die door het Militair Gezag gedaan kunnen worden na de bevrijding.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR (14) STOP REFERENCE YOUR THREE ZERO (30) STOP PLEASE REPEAT NAME OF PILOT WHO WAS PARACHUTED IN HUDSON AREA ALSO GIVE HIS NUMBER STOP

Het gaat hier om de Poolse Spitfire piloot Andrzej Dromlericz van het Poolse 308 Squadron. Zijn hoogteroer was door het afweergeschut in de haven van Enkhuizen geraakt en maakte een noodlanding in een weiland bij Katwoude. Hij werd eerst opgevangen in Volendam en later op een aantal adressen in Monnickendam. In 1949 werd Dromlewicz Brits staatsburger en emigreerde later naar Canada. Hier is hij in 1968 overleden.TO DC VIA ELAN STOP OUR NR TWO ZERO (20) STOP see telegram nr: 77 van 24 maart aan NECKING via Night Humber.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO ONE (21) STOP TO CNBS STOP THE PREARRANGED ACTION MESSAGES FOR ATTACKS ON RAILWAYS AND ROADS AND ALSO THAT ALL VALUABLE TECHNICAL PERSONNEL SHOULD GO INTO HIDDING HAVE BEEN BROADCAST FOR IMMEDIATE ACTION IN ZONE TWO STOP

Zone 2 is Overijssel en Gelderland ten oosten van de IJssel.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO TWO (22) STOP Zie telegram nr: 78 van 24 maart aan NECKING via Night Humber.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO THREE (23) STOP AAN CNBS VAN PRINS BERNHARD STOP IN VERBAND MET MOEILIJKHEDEN BIJ WAPENVOORZIENING WORDT OOK OVERWOGEN DROPPING VAN RESTANTE BENOODIGDHEDEN IN GROOTE STEDEN EENIGE UREN ALTHANS KORT NA BEVRIJDING ZOOALS IN BELGIE MET SUCCES IS GESCHIED STOP AAN GSCG VEERTIEN HIEROVER REDS TELEGRAFISCH OPGAVE GESCHIKT TERREIN GEVRAAGD STOP ACHT U VOOR AMSTERDAM VERTROUWDE RECEPTIE RECHTVAARDIGE EN VEILIGE DISTRIBUTIE MOGELIJK STOP WAT IS UW ADVIES EN KUNT U TERREIN OPGEVEN STOP KOMEN OOK ANDERE STEDEN IN WESTEN DES LANDS IN AANMERKING EINDE

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FOUR
(24) STOP AAN CNBS VAN PRINS bERNHARD STOP NA BEVRIJDING GESCHIEDEN VORDERINGEN IN HET ALGEMEEN DOOR HET MILITAIRE GEZAG STOP INDIEN OPTREDEN MILITAIR GEZAG NIET KAN WORDEN AFGEWACHT ZULLEN IN DE MEEST DRINGENDE GEVALLEN GEWESTELIJKE DISTRICTS PLAATSELIJKE COMPAGNIES EN BATALJONS COMMANDANTEN DER BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN DE NOODZAKELIJKE VORDERINGEN TEGEN AFGIFTE VORDERINGS BEWIJS KUNNEN DOEN STOP VORDERING MOET ONDER OPGAVE VAN GEDETAILLEERDE GEGEVENS ZOO SPOEDIG MOGELIJK AAN MIJN VERBINDINGS OFFICIER EN AAN MILITAIR GEZAG WORDEN MEDEGEDEELD OPDAT MILITAIR GEZAG VORDERING KAN BEKRACHTIGEN STOP BIJ AANVRAGEN VAN VORDERING AAN MILITAIR GEZAG KAN TUSSCHENKOMST VAN MIJN VERBINDINGSOFFICIEREN WORDEN INGEROEPEN STOP ONRECHTMATIGE VORDERING ZAL WORDEN VERVOLGD EN DIENT OOK DOOR U STRENG TE WORDEN TEGENGEGAAN EINDEZondag 25 Maart.

37,
Veenklaas geeft aan welke velden ladingen kunnen ontvangen en welke middelen beschikbaar zijn, voor een aantal velden wil hij nog BBC slagzinnen en signaal letters hebben.

25, het bombardement op de Ortkommandatur in Alkmaar kon nog niet worden uitgevoerd omdat de RAF andere operaties uit moest voeren. Is het bombardement nog steeds nodig?

26
, Henri Koot moet het aantal wapens opgeven dat direct na de bevrijding nodig zal zijn en op welke veld deze dan gedropt kunnen worden. Op dat veld moet een zeer betrouwbaar ontvangstcommittee klaar staan.


FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE SEVEN
(37) STOP POPEYE AND HUDSON READY SIMULTANEOUSLY USING LIGHTS ONLY STOP MANDRILL AND SALLY READY SIMULTANEOUSLY USING EUREKAS AN S PHONE STOP ADVISE BBC MESSAGES AND LETTERS MARTINI WINNIPEG OLIVER LALOE LANCASTER STOP L

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FIVE (25) STOP PRECISION BOMBARDMENT ALLMAAR TARGET NOT POSSIBLE TIME BEING OWING TO OTHER COMMITMENTS TAF (RAF) STOP INFORM US IN DUE COURSE IF YOU STILL WISH IT DONE LATER STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX (26) STOP FROM PRINCE BERNHARD TO CNBS STOP REFERRING PROPOSALS OF DROPPING ARMS AFTER LIBERATION FOR USE AUXILLARY POLICE FORCES CAN YOU GIVE NUMBER OF WEAPONS REQUIRED GROUND WHERE YOU CAN RECEIVE THE WEAPONS AND CAN YOU GUARANTEE SAFE RECEPTION AND DISTRIBUTION TO THE RIGHT PEOPLE STOPMaandag 26 Maart.Dinsdag 27 Maart
:

Henk Veeneklaas geeft een nieuw dropping veld op Edward in een ongenummerd telegram.

40
, Henk geeft nog een veld op: William.

41
, Henk laat Londen weten dat er acht velden ten noorden van het Noordzee Kanaal klaar zijn om ladingen te ontvangen een groot deel van het telegram is niet te decoderen.

15, het vliegtuig dat een lading op veld Popeye heeft gedropt is niet op de basia Tempsford teruggekeerd.

16
, op de velden Mandrill en Sally zullen weer ladingen gedropt worden met veel speciale packages en containers voor de agenten en de marconisten.

17
, vervolg van telegram 16.

18
, nogmaals vraagt Londen om informatie over het vermiste vliegtuig. Verder worden signaal letters en BBC slagzinnen doorgegeven voor de velden Mandrill, Sally en Hudson.

19, hierin worden de signaal letters en BBC slagzinnen voor de overige velden opgegeven.

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP EDWARD TWO SEVEN FIFTY (2750) CATHOLIC CHURCH WILNIS FOUR TNEIG RFYBV IDLKZ S HOORN THIRTY EIGHT HUNDRED CROSSING PLVOF HBGFB NXPDO ACREH DLSSE G STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY NR FORTY
(40) STOP WILLIAM EIGHTY FOUR HUNDRED BRIDGE A VERDRECHD LEIMUIDEN THIRTY EIGHT HUNDRED BRIDGE UITHOORN FIFTY SEVEN HUNDRED CATHOLIC CHURCH WILNIS STOP ADVISE MESSAGES AND LETTERS STOP

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY FOUR ONE
(41) STOP IF YOU WISH EIGHT GROUNDS NORTH OF NOBZMUWA (NOORDZEE) CANAL CAN EACH RECEIVE EVCBP URBXP DCUWH VABIY LIRBE MURHO NYLS COME STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE FIVE (15) STOP THE AIRCRAFT WHICH WENT TO POPEYE TWO MARCH DID NOT RETURN STOP HAVE YOU ANY NEWS STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE SIX
(16) STOP AS FROM WEDNESDAY NIGHT TWENTY EIGHT MARCH WE WILL TRY GROUNDS MANDRILL SALLY AND HUDSON STOP LOAD ON MANDRILL TWENTY FOUR CONTAINERS INCLUDING THREE MEDICAL MARKED RED CROSS ALSO ONE MARKED WHITE CROSS CONTAINING CODES FOR DC AND ONE TIME PADS ADDRESSED SAUL FOR YOU AND MONEY FOR YOUR WORK STOP ALSO FIVE PACKAGES INCLUDING MAPS FOR YOU AND BROADCAST RECEIVERS AND ACCUMULATORS AND WT SETS AND WIND GENERATORS FOR BRAM AND DOUWE STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE SEVEN
(17) STOP CONTINUATION OF OUR NUMER SIXTEEN STOP LOAD ON SALLY TWENTY FOUR CONTAINERS INCLUDING THREE MARKED WITH WHITE RING CONTAINING TELEPHONE CABLE ALSO FIVE PACKAGES INCLUDING CLOTHING FOR GUUS BRAM DOUWE AND SILENT STENS AND TYRES FOR YOU AND STEAM GENERATOR AND FOUR PACKAGES INCLUDING BROADCAST RECEIVERS AND AMMUNITION AND GRENADES STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE EIGHT (18) STOP CONTUATION OF OUR NUMBER SEVENTEEN STOP AIRCRAFT DID NOT RETURN FROM POPEYE ON THURSDAY NIGHT TWENTY SECOND MARCH HAVE YOU ANY NEWS OF IT STOP GROUND MANDRILL WE CONFIRM SIGNAL LETTER P FOR PETER BBC MESSAGE U MOET EENS NAAR MOZART LUISTEREN STOP SALLY SIGNAL LETTER C FOR CHARLIE BBC MESSAGE DE SCHAATSEN ZIJN OPGEBORGEN STOP HUDSON SIGNAAL LETTER L FOR LONDON BBC MESSAGE HET SCHILDERIJ HANGT IN HET MUSEUM STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP NR NR ONE NINE
(19) STOP NEW SIGNAL LETTERS AND BBC MESSAGES AS FOLLOWS STOP MARTINI SIGNAL LETTER J FOR JONKHEER BBC MESSAGE HET STRAND IS WEER DROOG STOP WINNIPEG SIGNAL LETTER K FOR KING BBC MESSAGE DE MOL HEEFT KROMME POTEN STOP OLIVER SIGNAL LETTER B FOR BUTTER BBC MESSAGE DE KOOI STAAT TE VER OPEN STOP LALOE SIGNAL LETTER X FOR XANTITTE BBC MESSAGE BLAUWE HAZEN IS WEER MODE STOP LANCASTER SIGNAL LETTER U FOR UNCLE BBC MESSAGE DE MUIZEN PIEPEN IN DE KAST STOP LIEUTENANT BELTON USAAF AND FLIGHT SERGEANT RADCLIFFE BOTH ARRIVED SAFELY MANY THANKS FROM AIR FORCE STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP TO CNBS 
(Zie telegrammen nrs: 66 en 67 aan Eduard via Erme.)Woensdag 28 Maart.


Donderdag 29 Maart.


Vrijdag 30 Maart:

Het zendverkeer komt weer volledig op gang. De marconisten bedienen hun zenders via het kabelnetwerk van
BRAND (Jaap Carels) op afstand. Waarschijnlijk gebruiken Pieter en Paul studenten om de zenders te voorzien van geladen accu's en mogelijk tunen zij de zenders.

29, Herni Koot krijgt een bericht van Londen wat ook naar
SCRAPE (Marinus van der Stoep in Rotterdam) via zendschema Tay gestuurd is, maar waarvan de inhoud slechts uit een deel van een regel bestaat: "It is reported from liberated Holland that some..."

33
, Veeneklaas meldt dat door sterkte stoorzenders van de Duitsers het enige dagen niet mogelijk is geweest berichten te ontvangen en verzenden. Hierdoor zijn mogelijk misverstanden ontstaan. Ook is één van de marconisten bijna gepakt.

34
, Veeneklaas vraagt om prefixen voor alle betrokken personen en extra zendschema's voor de beide marconisten.

4
2, Henk meldt Londen dat er het afweergeschut verdwenen is en dat daardoor een tweetal velden in 't Gooi in gebruik kunnen worden genomen. Hij hernoemt deze velden Stork en Klaas.

43
, ook geeft Henk Veeneklaas een groot droppings veld in 't Gooi op waar direct na de bevrijding materiaal gedropt kan worden. Maar eerst wil hij drie volledige ladingen voor 't Gooi hebben, want zij zitten helemaal zonder wapens.
Dit is vreemd want Tobias heeft ook wapens naar 't Gooi laten transporteren.

44, men geeft op 22 maart boven veld Popeye geen vliegtuig gezien of gehoord. Logisch, want het vliegtuig was al boven Vlieland neergeschoten. Regio 't Gooi zit nog steeds op wapens te wachten.

45
, de lading van 18 maart op veld Sally is veilig gesteld, maar Henk vraagt om zo soedig mogelijk ook op dit veld Bazooka's en Stenguns te droppen.

46
, Henk wil twee nieuwe zendschema's hebben met vijf kritallen voor elke frequentie. Men zendt remote uit, de morse sleutel bedient via het
BRAND kabelnetwerk een zender die elders opgesteld staat. Pieter en Paul kunnen elke op die manier blijkbaar over vijf zenders beschikken die allemaal op verschillende locaties staan.

47
, wegens transport problemen moet de lading die voor Mandrill (
Spanbroek) bestemd was op veld Hudson gedropt worden en omgekeerd.

48
, Henk geeft weer een aantal nieuwe droppings velden op, dit telegram is helaas niet compleet.

49
, Henri Koot laat weten wat men in Amsterdam nog aan wapens nodig heeft. Ook zal hij de behoefte van andere steden doorgeven.

50
, Koot vraagt wat de draagkracht van de bruggen moet zijn ten behoeve van de Geallieerde opmars.

51, Veeneklaas meldt dat 't Gooi zo goed als niet bewapend is en dat Noord-Holland slechts licht bewapend is.

52, het veld waar op 18 maart een dropping plaats zou vinden moest plotseling de lichten doven omdat er Duitse nachtjagers in de buurt waren.

20
, Londen laat Veeneklaas weten dat de volgende dropping op veld Popeye bestaat uit medische voorraden en geen wapens Henk moet hierover een afspraak met
PIETJE maken

Wie is deze PIETJE van het Ministerie van Gezondheid?

42
, Londen geeft aan wanneer Paul en Pieter een bericht ontvangen met de prefix 287 dan is dit voor
PETER-ZUID (Peter Borghouts) bestemd.

TO DC VIA ... STOP OUR TWO NINE (29) STOP IT IS REPORTED FROM LIBERATED HOLLAND THAT SOME ... zie nr. 44 aan SCRAPE via TAY.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE THREE (33) OF TWENTY FIRST STOP BECAUSE OF STRONG GERMAN INTERFERENCE ON ALL YOUR AND OUR FREQUENCIES CONTACT WAS IMPOSSIBLE FOR SEVERAL DAYS STOP MOREOVER DF ALL BUT GOT OPERATORS STOP PLEASE UNDERSTAND THIS EXPLAINS POSTPONEMENT TRAFFIC AND MIS UNDERSTANDINGS STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY THREE FOUR
(34) OF TWO ONE STOP PLEASE FIX OUT PREFIXES FOR ALL CONCERNED STOP CONSIDER SEVERAL RESERVE PLANS FOR OPERATORS NECESSARY IN VIEW LAST EXPERIENCE STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY FOUR TWO
(42) STOP AS FLAK GONE WE CAN NOW USE NEXT TWO GROUNDS ALREADY KNOWN BY YOU BY OTHER NAMES STOP STORK ELEVEN HUNDRED PROTESTANT CHURCH EEMNES TWO THOUSAND THIRTY CATHOLIC CHURCH LAREN TWENTY SEVEN HUNDRED CATHOLIC CHURCH BLARICUM STOP KLAAS RPT KLAAS FORTY TWO FIFTY CHUCH WEESP EIGHTEEN FIFTY CHURCH MUIDERBERG ELEVEN FIFTY MUIDERSLOT STOP

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR FOUR THREE (43) STOP NEW AND LARGE GROUND SPARROW ESPECIALLY FOR CONTINUES DROPPING WHEN TIME FOR ACTION HAS COME TWENTY ONE HUNDRED PROT CHURCH HUIZEN THIRTY ONE HUNDRED PROT CHURCH BLARICUM NINTY SEVEN HUNDRED PROT CHURCH BUNSCHOTEN STOP ONLY TO BE USED AFTER RECEPTION THREE FULL LOADS ON OTHER GROUND GOOI AREA STOP ADVISE MESSAGES AND SIGNALLIGHTS FOR ALL THREE GROUNDS STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR FOUR FOUR
(44) STOP OM TWO TWO MARCH NO AIRCRAFT SEEN OR HEARD ON POPEYE STOP STILL WAITING TO RECEIVE GOOI AREA STILL COMPLETELY WITHOUT ARMS STOP PLEASE DROP SOONEST STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR FOUR FIVE
(45) STOP LOAD SALLY ON MARCH EIGHTEENTH OK STOP SORRY FOR NOT USING EUREKA BATTERIES ARE FULLY CHARGED STOP PLEASE SEND BAZOOKAS AND STENS ON SALLY SOONEST STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY FOUR SIX
(46) STOP VITAL YOU SEND IMMEDIATELY TWO NEW SIGNAL PLANS BUT WITH FIVE CRYSTALS FOR EACH FREQUENCY AS WE ARE TRANSMITTING FROM DIFFERENT PLACES SIMULTANEOUSLY WITH KEYING ON DITANCE STOP

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY FOUR SEVEN
(47) STOP REF YOUR ONE SIX (16) STOP IN VIEW OF TRANSPORT DIFFICULTIES URGENT YOU SEND LOAD FOR MANDRILL TO HUDSON AND VV STOP

FROM DOCTOR X VIA .... STOP MY FOUR EIGHT
(48) STOP GROUND MONTY THREE THOUSAND CHURCH NIEUWVEEN THIRTY SEVEN HUNDRED CHURCH ZEVENHOVEN TWENTY NINE HUNDRED CHURCH UITHOORN STOP IKE THIRTY TWO HUNDRED SWINGBRIDGE RINGVAART FOUR THOUSAND CATH CHURCH ... WEVEL FORTY FOUR HUNDRED CHURCH RIJNSATERSWOUDE SIXTY FIVE HUNDRED...

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FOUR TWO (42) FOR YOU AND BRAM STOP IF YOU RECEIVE MESSAGE WITH PREFIX NUMBER TWO EIGHT SEVEN THEY WILL BE FOR PETER ZUID STOP


Zaterdag 31 Maart:

21, Henk krijgt de prefixen door van verschillende personen, maar ook dit telegram is niet compleet.

30
, Henri Koot wordt gevraagd of het verzet documentatie over de V-1 en V-2 raketten kan verzamelen.

TO DOCTOR X VIA ... STOP OUR NUMER TWO ONE (21) FOLLOWING PREFIXEN HAVE BEEN ALLOCATED FOR MESSAGES FROM HOME TO OUTSTATION STOP DR AREND FOUR NINE THREE STOP DC SEVEN TWO FOUR STOP BRAM SEVEN ONE TWO STOP DOUWE EIGHT FOUR THREE STOP GUUS TWO THREE FIVE STOP PETER ... geen tekst meer zichtbaar.

TO DC VIA ... OUR NR THREE ZERO (30) STOP IF RESISTANCE CAN COLLECT ANY DOCUMENTS OF PARTS OF ROCKETBOBS STOP Zie NECKING nr 85


                                              VERDER NAAR APRIL 1945 WEEK 1

                                              TERUG NAAR MAART 1945 WEEK 3

                                                    TERUG NAAR OVERZICHT                                                       
© w.mugge@home.nl